Arbetsmarkandsprognoser

Ett sammandrag av SACO-förbundens bedömningar och Var finns jobben enligt AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen), se Yrkeskompassen

 

Var finns jobben? Ny rapport från Arbetsförmedlingen

Här är de yrken som har bäst chans till jobb
Pressmeddelande, 9 februari 2017

Här finns jobben efter högskolan

Ingenjörer, IT, lärare och vårdyrken är säkra kort för den som vill satsa på en högskoleutbildning. Det visar Arbetsförmedlingens prognoser på fem och tio års sikt.
Pressmeddelande, 22 mars 2016

Arbetsförmedlingens prognos

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden.

Framtidsutsikter - SACO

Hur kan arbetsmarknaden se ut för ingenjörer, ekonomer och lärare år 2021? Sacoförbunden har undersökt och gjort prognoser för drygt 60 akademikeryrken och utbildningar för att underlätta inför studievalet.
Torsdag 17 nov 2016

Lönsamma studier och livslöner?

Lönen är så mycket mer än vad som syns i lönekuvertet i slutet av månaden.

Rapport om Etableringen på arbetsmarknaden

Etableringen på arbetsmarknaden för högskoleutbildade 2013
Examinerade läsåren – 2011/12, 2009/10 och 2007/08
Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att följa och redovisa hur olika grupper med examina från högskolan har etablerat sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier.

Uppdaterad: 2017-02-19

Dela: