Att tänka på

Urval och prioriteringar

Det kan hända att antalet anmälningar till en kurs överskrider antalet tillgängliga platser. Vi måste då göra ett urval. Det sker enligt följande princip (under förutsättning att du lämnat in valblanketten i tid):

  1. Lottning bland de elever som inkommit i tid med sina val

De elever som inte gjort sitt val i tid, placeras in i befintliga kursgrupper i mån av plats.

Våra möjligheter att arrangera undervisning i de olika kurserna är beroende av antalet elever som väljer kurserna. Vi kan inte börja kursgrupper med för få elever. Tänk därför på att du ska ange flera alternativ när du väljer. Välj första-, andra- och tredjehandsval.

Ansökan

Gör ditt val i Fronter, https://fronter.stockholm.se, rubrik Skolplatsen mellan 5/2 - 16/2.

Glöm inte att ange flera kurser i reserv! Välj första-, andra- och tredjehandsval.

Att ångra sitt val

Ångrar du ditt val senare finns det vissa möjligheter att ändra sig. Kontakta expeditionen för att ta reda på vilka kurser som det finns plats i. En ändring ska ske senast terminen innan kursen börjar.

Valet görs mellan 5/2 - 16/2 i Fronter, rubrik Skolplatsen

Dela: