Bibliotek

Välkommen till Norra Reals bibliotek

Sök böcker hos oss och på andra bibliotek

Sök information i uppslagsverk och faktabanker på nätet

 Logga in i Fronter och välj rummet "Resursrum” och länken webbresurser för att söka via:

  • Nationalencyklopedin Online
  • Mediearkivet: SvD, Aftonbladet m.fl. i fulltext
  • Landguiden: Länder i fickformat online
  • Stockholmskällan

Du kan också nå flera informationskällor via Stockholms stadsbibliotek,  om du har lånekort med aktiverad pinkod,  t.ex.:

  • EBSCOhost Web
  • Literary resource center
  • Pressdisplay
  • Artikelsök
  • Global grant (stipendier)

Länkar:

Skriva uppsatser

Uppsatser Vad skriver man om på högskolor och universitet och HUR bör man skriva.

Dela:
Kategorier: