Handlingsplaner/strategier

Tertialrapport Tertial 2 2016 för Norra Real 1
Tertialrapport Tertial 2 2016 för Norra Real 2

Verksamhetsplan 2017

Kvalitetsredovisning Norra Real 1 - Rektor Fredrik Skog
Kvalitetsredovisning Norra Real 2  Rektor Maria Sellberg

Likabehandlingsplan Norra Real 2016-2017 - Norra Reals plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan vid droghantering och droganvändning

Policy mot fusk - Denna policy finns för att förebygga och förhindra att fusk äger rum. Den tydliggör också vilka konsekvenser konstaterat fusk kan få för enskilda elever.

Enkät i gymnasiet, Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 

 

Dela: