Handlingsplaner/strategier

Tertialrapport Tertial 2 2017 för Norra Real 1
Tertialrapport Tertial 2 2017 för Norra Real 2

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Norra Real 1  - Rektor Fredrik Skog
Verksamhetsberättelse VB 2016 för Norra Real 2  - Rektor Maria Sellberg

Norra Reals plan mot diskriminering och kränkande behandling - Verksamhetsformer som omfattas av planen: Norra Real 1 och Norra Real 2
Läsår: 2017/18

Handlingsplan vid droghantering och droganvändning

Policy mot fusk - Denna policy finns för att förebygga och förhindra att fusk äger rum. Den tydliggör också vilka konsekvenser konstaterat fusk kan få för enskilda elever.

 

Dela: