Humanistiska programmet

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Du studerar människan som kulturskapare förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet och du lär dig om interkulturella frågor och om samband mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka.

Så är programmet upplagt

På humanistiska programmet är de gymnasiegemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. Programgemensamma karaktärsämnen är filosofi, moderna språk och människans språk.
Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet, dels via de kurser vi valt att lägga inom programfördjupning, dels via dina individuella val. Matematik 2 b ger dig bredare behörighet till högskolan och skolan har ett utbud av individuella val som tillgodoser många intressen.

Arbetsformer

På programmet övar du dig i att hantera och kritiskt granska olika typer av källor. Du studerar mänskligt handlande utifrån olika perspektiv och sätter dig in i människors olika sätt att tänka och uttrycka sig. Du utvecklar din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden. Du reflekterar över etiska och filosofiska frågor. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, se olika möjligheter och ta initiativ. Du över dig också att arbeta självständigt och att ta ansvar.

Inriktning kultur

Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du studerar och diskuterar olika kulturuttryck och kulturupplevelser ur olika perspektiv. Beskrivning av kurser och ämnen.

Ladda ner poängplanen för det humanistiska programmet, inriktning kultur

Programfördjupning (300p)

  • Estetisk kommunikation 1
  • Matematik 2b
  • Samhällskunskap - Internationella relationer

För mer information är du välkommen att kontakta:

Karina Cottin - Utvecklingsledare SAHU
E-post: karina.cottin@stockholm.se
Telefon: 08-508 323 09

Christian Gill - Utvecklingsledare SAHU
E-post: christian.gill@stockholm.se
Telefon: 08-508 323 34

Marianne Carlsson - Studie- och yrkesvägledare
E-post: marianne.joy.carlsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 323 26

Maria Sellberg - Rektor
E-post: maria.sellberg@stockholm.se
Telefon: 070-910 59 29

 

Skolverket, Humanistiska programmet

HU15 hälsar på hos greven och grevinnan von Hallwyl på Hamngatan

Ungdomsparlament

Film om Humanistiska programmet, Skolverket

Antagningspoäng

Humanister firar 2000 år gammal högtid romersk högtid

Humanisteftermiddagen den 17 februari - Den 17/2 genomförde vi en eftermiddag för Norra Reals humanistelever. Fotograf: Malin Englund Levander

Kuben- Likhet inför lagen - Projektet ”varje människa kan göra skillnad” handlar om mänskliga rättigheter och omatt lära sig om varje människas ansvar att ta ställning för medmänsklighet. Det tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass.

"Barockt" i Kulturhuset

Dela: