Naturvetenskapsprogrammet

Ett brett program

Det naturvetenskapliga programmet förbereder dig för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Genom programmets bredd och möjlighet till fördjupning inom många olika områden får du även behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar. Alla programmets profiler läser minst 400 poäng matematik och 300 poäng svenska. Alla elever disponerar 200 poäng för individuellt val.

Fältstudier, experiment och laborationer

Utbildningen består till stora delar av fältstudier, experiment och laborationer. Vi betonar det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden vilka, tillsammans med matematik ger programmet dess karaktär.

Inriktning naturvetenskap

Är du allmänt intresserad av naturvetenskap och vill ha en utbildning av högsta kvalitet? Är du övertygad om att du ska läsa vidare på högskola men är osäker på vad du vill läsa?

På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du får en mycket gedigen utbildning med breda kunskaper. Vi stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Du får god vana att använda modern teknik och utrustning.

Alla på programmet läser kurserna matematik 5 och naturvetenskaplig specialisering, vilken kan inriktas mot valfritt forskningsfält. Många av lärarna har disputerat och har därför mycket god insyn i aktuell forskning och breda kontaktnät.

Beskrivning av kurser och ämnen.

Ladda ner poängplanen för det naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap

Programfördjupning (200p)

  • Matematik 5
  • Naturvetenskaplig specialisering

Inriktning naturvetenskap profil forskning

Gillar du att kombinera praktiskt arbete och teori? Vill du utveckla din kreativitet och få en bred förståelse för vad forskning går ut på? Vi lägger stort fokus på naturvetenskapligt arbete genom att du får träna på att själva formulera naturvetenskapliga frågeställningar, designa undersökningar samt sammanställa och utvärdera dina resultat. Dessutom tränar vi på att presentera resultat och undersökningar för olika målgrupper. Vi arbetar ofta tvärvetenskapligt och tematiskt. I både teoretiska och i laborativa delar av kurser samarbetar vi med Vetenskapens Hus och Stockholms Universitet.

Du läser 100 poäng filosofi och genomför ett valfritt forskningsprojekt (naturvetenskaplig specialisering 100 poäng) vilket förbereder dig mycket väl för ditt avslutande gymnasiearbete.

Beskrivning av kurser och ämnen.

Ladda ner poängplanen för det naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap profil forskning 

Programfördjupning (200p)

  • Filosofi 1
  • Filosofi 2
  • Naturvetenskaplig specialisering

Inriktning naturvetenskap profil matematik

Profilen syftar till att stimulera elevernas matematiska tänkande och att utveckla förmågan att använda matematik för att behandla naturvetenskapliga och andra problemställningar. Genom att utveckla ett strukturerat tankesätt inom breda kunskapsområden samt beredskap att inhämta nytt vetande inom många skilda fält, utgör profilen en bra grund för utbildningar på högskolan som kräver en god matematisk förståelse.  Att öva kreativitet, initiativförmåga och förmåga att lösa problem, enskilt och i grupp, är väsentliga inslag i utbildningen.

Förutom kursen Matematik 5, 100 poäng läser eleverna kursen Matematisk Specialisering 100 poäng som behandlar flera övergripande matematikområden, bland annat problemlösning och linjär algebra.  Vi samarbetar med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Vetenskapens Hus och Handelshögskolan vilka även deltagit i utformningen av programmet.

Beskrivning av kurser och ämnen.

Ladda ner poängplanen för det naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap profil matematik 

Programfördjupning (200p)

  • Matematik 5
  • Matematisk Specialisering

Inriktning naturvetenskap profil miljö

Är du intresserad av miljöfrågor och hållbar utveckling? Vill du arbeta politiskt eller vetenskapligt för en hållbar framtid? Inom miljöprofilen arbetar vi med olika lokala och globala aspekter av hållbar utveckling. Vi tar upp miljöfrågor även i andra kurser där det passar in. Du får en naturvetenskaplig utbildning som via miljöfrågor sammanför naturvetenskap med samhällsvetenskap på ett naturligt och fruktbart sätt.

De kurser som skiljer profilen från övriga profiler inom naturvetenskapliga programmet är två 100 poängskurser inom hållbar utveckling, vilket innebär kursen politik och hållbar utveckling samt kursen geografi. Vi samarbetar i vissa moment med forskare från Svenska miljöinstitutet och andra företrädare för hållbar utveckling.

I samband med gymnasiearbetet erbjuds du mycket goda förutsättningar att fördjupa dig ytterligare inom miljöområdet under kvalificerad handledning.

Beskrivning av kurser och ämnen.

Ladda ner poängplanen för det naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap profil miljö

Programfördjupning (200p)

  • Geografi 1
  • Hållbart samhälle - Politik och hållbar utveckling

För mer information är du välkommen att kontakta:

Rasmus Neideman - Utvecklingsledare NAFO  
E-post: rasmus.neideman@stockholm.se

Kristina Bondesson - Utvecklingsledare NCMA
E-post: kristina.bondeson@stockholm.se

Rolf Klint - Utvecklingsledare NBMI
E-post: rolf.klinth@stockholm.se

Marianne Carlsson - Studie- och yrkesvägledare
E-post: marianne.joy.carlsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 323 26

Fredrik Skog - Rektor
E-post: fredrik.skog@stockholm.se
Telefon: 08-508 323 04, 076-129 46 43 

 

Skolverket, Naturvetenskapsprogrammet

Antagningspoäng 

Jippi på Norra Real

Kuben- Likhet inför lagen - Projektet ”varje människa kan göra skillnad” handlar om mänskliga rättigheter och omatt lära sig om varje människas ansvar att ta ställning för medmänsklighet. Det tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass.

Dela: