Rollspelet: På flykt

Idag fick SA11 på internationella relationer uppleva vad en flykting kan få gå igenom.

 

"På Flykt" är ett rollspel som är skapat av FN:s flyktingorgan UNHCR för att ge deltagarna en verklig upplevelse om vad flyktingar går igenom. Spelet är ett kraftfullt och dynamiskt. Det används för att hjälpa ungdomar att få ökad kunskap och förståelse för flyktingars svåra situationer.

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

Dela: