Ungdomsparlamentet

Onsdag 7 november genomfördes den lokala plenarsessionen i Ungdomsparlamentet i Norra Reals aula, deltagande klasser var NMI10 och NNB10 samt Sa3 från Frans Schartaus gymnasium. Dagen inleddes med ett tal av Yvonne Blombäck,  gruppledare för miljöpartiet i Stockholms läns landsting. Tre av de fem motionerna som behandlades under dagen fick bifall från de cirka 70 delegaterna, i de centrala förhandlingarna inom Ungdomsparlamentet kommer motionerna om arbetsmarknad, trafik och miljö att diskuteras.

/Malin A

Dela: