Samhällsvetenskapsprogrammet

Ett brett program med fokus på samhällets utveckling.
Vill du lära dig mer om samhällsstrukturer och människors livsvillkor? Vill du bredda och fördjupa dina Vill du lära dig mer om samhällsstrukturer och människors livsvillkor? Vill du bredda och fördjupa dina kunskaper om olika samhällsfrågor? Då är Samhällsvetenskapliga programmet inriktning samhällsvetenskap ett val för dig.

Samhällsvetenskapliga programmet leder till en högskoleförberedande examen och utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskola och universitet.

På programmet utvecklar du dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du reflekterar över frågor om demokrati, kommunikation, etik, miljö, genus och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. 

Så är programmet upplagt

På samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Programgemensamma karaktärsämnen är: filosofi, moderna språk och psykologi.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen lägger fokus på att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. Förståelse och respekt för andra människors situation och andra kulturer är en viktig aspekt i utbildningen. Norra Real samarbetar med skolor i Ryssland. 

På inriktningen utvecklar du även ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du lär dig använda samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling. 

Beskrivning av kurser och ämnen.

Ladda ner poängplanen för det samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap

Programfördjupning (300p)

  • Humanistiskt och samhällvetenskaplig specialisering
  • Samhällskunskap - Internationella relationer
  • Visuell kommunikation

För mer information är du välkommen att kontakta:

Karina Cottin - Utvecklingsledare SAHU
E-post: karina.cottin@stockholm.se
Telefon: 08-508 323 09

Christian Gill - Utvecklingsledare SAHU
E-post: christian.gill@stockholm.se
Telefon: 08-508 323 34

Marianne Carlsson - Studie- och yrkesvägledare
E-post: marianne.joy.carlsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 323 26

Maria Sellberg - Rektor
E-post: maria.sellberg@stockholm.se
Telefon: 070-910 59 29

 

Skolverket, Samhällsvetenskapsprogrammet

SA15 spelar Minister för en dag på Armemuseum, 160922

Ungdomsparlment 151116

Antagningspoäng

Reseblogg från Sankt Petersburg, 2015 -  Följ SB14 och SC14 som är i S:t Petersburg 11 – 17 oktober.

Kuben- Likhet inför lagen - Projektet ”varje människa kan göra skillnad” handlar om mänskliga rättigheter och omatt lära sig om varje människas ansvar att ta ställning för medmänsklighet. Det tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass.

Rysslandblogg 2014 - Följ våra SAM-elever och lärare under resan i Ryssland, perioden 3 - 11 oktober.

Besök av Gustav Fridolin

Medborgardialog inför valet till Europaparlamentet

Besök av studenter från Ryssland v.11, 2014

Rollspelet: På flykt

Rollspelet minister för en dag

Dela: