Studie- och yrkesvägledning

Här kan du få hjälp med vägledning och information om fortsatta studier, yrken och arbetsmarknad i Sverige och utomlands.

I ett angränsade rum till studie- och yrkesvägledaren finns ett infotek, där finns informationsmaterial om högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor, studier utomlands, m.m.

Marianne Carlsson
Studie- och yrkesvägledare
e-post: marianne.joy.carlsson@stockholm.se
tel: 08-508 323 26