Studie- och yrkesvägledning

Här kan du få hjälp med vägledning och information om fortsatta studier, yrken och arbetsmarknad i Sverige och utomlands.

I ett angränsade rum till studie- och yrkesvägledaren finns ett infotek, där finns informationsmaterial om högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor, studier utomlands, m.m.

Marianne Carlsson
Studie- och yrkesvägledare
e-post: marianne.joy.carlsson@stockholm.se
tel: 08-508 323 26

 

SACOs Studentmässa

SACOs årliga Studentmässa kommer i år att vara den 29 nov. - 1 dec. På mässan finns svenska universitet och högskolor, andra eftergymnasiala utbildningar, t.ex. Yrkeshögskola - YH, utländska skolor, företag, myndigheter och organisationer för att ge information till blivande studenter.

Varje dag finns ett flertal semninarier att välja mellan.

Dag för elever i åk 3 på Norra Real: 
30 november
Tid: 9-16
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö