Till innehåll på sidan

Behörighets- och meritkurser fr.o.m. ht 2022

Sammanställning av behörigheter och meritpoäng med material från Universitets- och högskolerådet, anpassat till elever på Norra Real.

Denna författning ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning på grundnivå som börjar efter den 31 maj 2022.

 

 

Yrkesexamina 

Agronomexamen (sam)
Agronomexamen (nat)
Apotekarexamen
Arbetsterapeutexamen
Arkitektexamen 
Audionomexamen
Biomedicinsk analytikerexamen
Brandingenjörsexamen 
Civilekonomexamen 
Civilingenjörsexamen 
Dietistexamen
Djursjukskötarexamen
Fysioterapeutexamen 
Förskollärarexamen och utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6
Hippologexamen 
Hortonomexamen 
Högskoleingenjörsexamen 
Juristexamen 

 

Jägmästarexamen 
Landskapsarkitektexamen 
Landskapsingenjörsexamen 
Lantmästarexamen 
Logopedexamen 
Läkarexamen 
Optikerexamen 
Ortopedingenjörsexamen 
Psykologexamen 
Receptarieexamen
Röntgensjuksköterske­examen
Sjukhusfysikerexamen
Sjuksköterskeexamen
Sjöingenjörsexamen 
Sjökaptensexamen 

Skogsmästarexamen 
Skogsteknikerexamen 

Socionomexamen 
Studie- och yrkesvägledar­examen 
Tandhygienistexamen
Tandläkarexamen
Tandteknikerexamen 
Trädgårdsingenjörs­examen 
Veterinärexamen 
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Särskild behörighet andra utbildningar   

Agronomexamen (sam)

Behörighetskurser
Matematik 3b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng 

Upp

Agronomexamen (nat)

Behörighetskurser
Biologi 2
Fysik 1a
Kemi 2
Matematik 4

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng 

Upp

Apotekarexamen

Behörighetskurser
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpo

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Upp

Arbetsterapeutexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1
ersätter Naturkunskap 2

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng 

Upp

Arkitektexamen

Behörighetskurser
Matematik 3b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Fysik 1a + Kemi 1
ersätter Naturkunskap 2

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng 

Upp

Audionomexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 +Fysik 1a + Kemi 1
ersätter Naturkunskap 2

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng 

Upp

Biomedicinsk analytikerexamen

Behörighetskurser
Biologi 2
Fysik 1a
Kemi 2
Matematik 3b/c

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng 

Upp

Brandingenjörsexamen

Behörighetskurser
Fysik 2
Kemi 1
Matematik 4

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng 

Upp

Civilekonomexamen

Behörighetskurser
Matematik 3b/c
Samhällskunskap 1b

Alternativ 1
Matematik 3b/c
Samhällskunskap 1b

Alternativ 2
Matematik 3b/c
Samhällskunskap 1b
Moderna språk – aktuellt språk 3

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Alternativ 1

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Alternativ 2

Moderna språk
Språk 4 - 1,0 meritpoäng
Moderna språk 5 eller
Lägst Moderna språk 2 i nytt språk – 0,5 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng 

Upp

Civilingenjörsexamen

Behörighetskurser

Alternativ 1
Fysik 2
Kemi 1
Matematik 4

Alternativ 2
Biologi 1
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Alternativ 3
Fysik 2
Kemi 1
Matematik 4
Moderna språk – aktuellt språk 3

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Alternativ 1+2

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

 

Alternativ 3

Moderna språk
Språk 4 - 1,0 meritpoäng
Moderna språk 5 eller
Lägst Moderna språk 2 i nytt språk – 0,5 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Dietistexamen
Djursjukskötarexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 +Fysik 1a + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng 

Upp

Fysioterapeutexamen

Behörighetskurser
Idrott och hälsa 1
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a +Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Förskollärarexamen och utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Behörighetskurser
Naturkunskap 1b
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1 
ersätter Naturkunskap 1b

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng  

Upp

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans  årskurs 1–3 och  utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 1b
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1 
ersätter Naturkunskap 1b 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng 

Upp

Hippologexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1
ersätter Naturkunskap 2

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Hortonomexamen

Behörighetskurser
Biologi 2
Fysik 1a
Kemi 2
Matematik 4

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Högskole-
ingenjörsexamen

Behörighetskurser
Fysik 2
Kemi 1
Matematik 3c

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Juristexamen

Behörighetskurser
Historia 1 b
Samhällskunskap 1b

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng  

Upp

Jägmästarexamen

Behörighetskurser
Biologi 2
Fysik 1a
Kemi 2
Matematik 4

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Landskapsarkitekt-
examen

Behörighetskurser
Matematik 3b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1
ersätter Naturkunskap 2

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Landskapsingenjörs-
examen
Lantmästarexamen

Logopedexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 +Fysik 1a + Kemi 1 
ersätter Naturkunskap 2

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Läkarexamen

Behörighetskurser
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Optikerexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2

Biologi 1 +Fysik 1a + Kemi 1 
ersätter Naturkunskap 2

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Ortopedingenjörs-
examen

Behörighetskurser
Fysik 2
Kemi 1
Matematik 3c

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Psykologexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Samhällskunskap 1b

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Receptarieexamen

Behörighetskurser
Biologi 2
Fysik 1a
Kemi 2
Matematik 4

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Röntgen-
sjuksköterskeexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1 
ersätter Naturkunskap 2

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Sjukhusfysikerexamen

Behörighetskurser
Biologi 1
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Sjuksköterskeexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1 
ersätter Naturkunskap 2

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Sjöingenjörsexamen
Sjökaptensexamen

Behörighetskurser
Fysik 1a
Matematik 3b/c

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 – 1.0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Skogsmästarexamen 
Skogsteknikerexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1 
ersätter Naturkunskap 2

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Socionomexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Samhällskunskap 1b

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Studie- och yrkesvägledar­examen

Behörighetskurser
Samhällskunskap 1b

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng  

Upp

Tandhygienistexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1 
ersätter Naturkunskap 2

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Tandläkarexamen

Behörighetskurser
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Tandteknikerexamen 
Trädgårdsingenjörs-
­examen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1 
ersätter Naturkunskap 2

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Veterinärexamen

Behörighetskurser
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng  

Upp

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnena:
Bild
Engelska
Musik
Svenska
Svenska som andraspråk 
Dans och Teater
Hem och konsument­kunskap
Slöjd

Behörighetskurser
Samhällskunskap 1b

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng 

 

Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighets­kurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen.

 

Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi
Biologi 2
Kemi 1
Matematik 3b/c

Behörighetskurs för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap
Historia 1b

Behörighetskurser för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskola)
Fysik 2
Matematik 4

Behörighetskurs för undervisningsämnet Företagsekonomi
Matematik 3b/c

Behörighetskurs för undervisningsämnet Geografi
Matematik 2b/c

Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska
Klassisk grekiska - språk och kultur 2

Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper
Matematik 2b/c
Naturkunskap 2

Biologi 1 + Fysik A 1a + Kemi 1 motsvarar Naturkunskap 2

Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi
Biologi 1
Kemi 2
Matematik 4

Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin
Latin - språk och kultur 2

Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik
Matematik 4

Behörighetskurs för undervisningsämnet Moderna språk
Moderna språk - aktuellt språk 3

Behörighetskurs för undervisningsämnet Modersmål
Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper

Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik (i grundskolans årskurs 7–9) och Naturkunskap
Matematik 3b/c
Naturkunskap 2

Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1 motsvarar Naturkunskap 2

Behörighetskurs för undervisningsämnet Psykologi
Matematik 2b/c

Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap
Matematik 2b/c
Samhällskunskap 2

Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk
Svenskt teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper 

Upp

Särskild behörighet andra utbildningar

Krav på särskild behörighet som enligt 7 kap. 10 § högskoleförordningen (1993:100) får ställas till andra utbildningar än de som avses i 7 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100)

Biologi 1
Biologi 2
Filosofi 1
Fysik 1a
Fysik 2
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Idrott och hälsa 2
Kemi 1
Kemi 2
Klassisk grekiska – språk och kultur 2
Latin – språk och kultur 2
Matematik 2a/b/c
Matematik 3b/c
Matematik 4
Moderna språk 3
Moderna språk 4
Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper
Naturkunskap 1b, Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2, Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenskt teckenspråk för hörande 3
Svenskt teckenspråk för hörande 4

 

Dela: