Bibliotek

.

Välkommen till Norra Reals bibliotek

Öppettider
Måndag-torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.00

Bibliotekarie 
Ida Leijon, 076-123 23 12 
ida.leijon@edu.stockholm.se

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin *
Wikipedia  (Består av mer än hundra uppslagsverk. De svensk- och engelskspråkiga upplagorna är åtminstone minst lika genomarbetade och omfattande som Nationalencyklopedin respektive Encyclopædia Britannica, revideras oftare och har i allmänhet bättre källhänvisningar. Men trots detta, är Wikipedias upplagor inte avsedda att användas som källor.)
World book *

Bibliotekskataloger och länksamling

Bibblan guidar - Ämnesvis ordnade digitala resurser
Libris - Gemensam katalog för stads- och universitetsbiblioteken
Stockholms stadsbibliotek
Vår egen katalog 

Tidnings- och tidskriftsartiklar

Artikelsök*
Mediearkivet*

Geografi

CIA Factbook  - Amerikansk faktabank om världens länder
Landguiden*
NE Världens länder*
Globalis  - Interaktiv världsatlas och digitalt uppslagsverk

Historia och samhälle

Historiska kartor - Från Lantmäteriets arkiv
Statistiska Centralbyrån (SCB)
Stockholmskällan
Svenska dagstidningar på KB  - Äldre nummer från år 1645-1903
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Litteratur

Alex författarlexikon*

Miljö

Naturvårdsverket - Länkar och artiklar på miljöområdet

Forskning

DiVA  - Digitala vetenskapliga arkivet för material med ”open access”
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Google Scholar  - Googles söktjänst för akademiskt material
Forskning.se  - Artiklar från svenska lärosäten
PubMed - Amerikansk sökmotor för medicin, biovetenskap med mera.
Swepub  - Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten
Uppsatser – Uppsatser från högskolor och universitet
Uppsök - Examensarbeten och uppsatser i fulltext

Play-funktioner

NE Play*
UR Skola
UR Play

Du har också tillgång till några informationskällor via Stockholms stadsbibliotek,  om du har lånekort med aktiverad pinkod,  t.ex.

  • Artikelsök
  • Global grant (stipendier)
  • Landguiden
  • Pressdisplay/Pressreader

Källkritik

Checklistor för källkritik (Skolverket)
Guide för källkritik (Skolverket)
Källkritik (Umeå universitetsbibliotek)
Källkritik på internet (IIS)
 

* kräver att man använder något av skolans nät, t.ex. StockholmInternt eller StockholmBYOD
För att använda NE:s tjänster hemifrån, skapa ett personligt konto när du är i skolan

Regler för biblioteket 

Allt som lånas (= tas ut) från biblioteket ska registreras i lånesystemet Book-IT.
Undantag är dagstidningar, gratistidskrifter (Piraja eller andra elevtidningar), vykort eller broschyrer. Personalen kan bevilja fler undantag, men då behövs en överenskommelse i varje enskilt fall.

Låntagarna är ansvariga för allt som de handskas med, eller lånar, på biblioteket. I princip är låntagaren skyldig att ersätta det som skadats eller förkommit, upp till återanskaffningsvärdet. Om det finns handhavanderegler, är låntagaren skyldig att följa dem. Se nedan t.ex. ”Kompletterande regler för datorer”.

Bibliotekspersonalen bestämmer i varje enskilt fall vad som får lånas ut och hur lång lånetiden ska vara. De flesta böckerna på biblioteket har 4 veckors lånetid. Man kan låna om böcker som inte är reserverade av någon annan. Referensböcker (märkta med ”Ref”) lånas vanligtvis inte ut. Läroböcker har mycket varierande lånetider, från någon vecka till något år. Teknisk utrustning lånas ut över dagen, om man inte uttryckligen kommer överens om något annat.

Låntagaren ska informera sig om vilka regler som gäller för lånet. Han/hon är skyldig att lämna tillbaka det som lånats när lånetiden går ut.

Biblioteket ska vara en studiemiljö. Därför måste alla hålla en sådan ordning och ljudnivå att inte någon blir störd i sina studier.

Personalen på biblioteket kan och får ge mer detaljerade anvisningar om ordning, lån etc.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
.