Till innehåll på sidan

Bibliotek

Norra Reals gymnasiums skolbibliotek

Välkommen till Norra Reals gymnasiums bibliotek

Öppettider
Måndag-torsdag 8.30–16.00
Fredag 8.30–15.00

Bibliotekarie 
Ida Leijon, 076-123 23 12 
E-post: ida.leijon@edu.stockholm.se

Uppslagsverk

Bibliotekskataloger och länksamling

Tidnings- och tidskriftsartiklar

Geografi

Historia och samhälle

Litteratur

Miljö

Forskning

Play-funktioner

  • Artikelsök
  • Global grant (stipendier)
  • Landguiden
  • Pressdisplay/Pressreader

Källkritik

* kräver att man använder något av skolans nät, t.ex. StockholmInternt eller StockholmBYOD
För att använda NE:s tjänster hemifrån, skapa ett personligt konto när du är i skolan

Regler för biblioteket 

Allt som lånas (= tas ut) från biblioteket ska registreras i lånesystemet Book-IT.
Undantag är dagstidningar, gratistidskrifter (Piraja eller andra elevtidningar), vykort eller broschyrer. Personalen kan bevilja fler undantag, men då behövs en överenskommelse i varje enskilt fall.

Låntagarna är ansvariga för allt som de handskas med, eller lånar, på biblioteket. I princip är låntagaren skyldig att ersätta det som skadats eller förkommit, upp till återanskaffningsvärdet. Om det finns handhavanderegler, är låntagaren skyldig att följa dem. Se nedan t.ex. ”Kompletterande regler för datorer”.

Bibliotekspersonalen bestämmer i varje enskilt fall vad som får lånas ut och hur lång lånetiden ska vara. De flesta böckerna på biblioteket har 4 veckors lånetid. Man kan låna om böcker som inte är reserverade av någon annan. Referensböcker (märkta med ”Ref”) lånas vanligtvis inte ut. Läroböcker har mycket varierande lånetider, från någon vecka till något år. Teknisk utrustning lånas ut över dagen, om man inte uttryckligen kommer överens om något annat.

Låntagaren ska informera sig om vilka regler som gäller för lånet. Han/hon är skyldig att lämna tillbaka det som lånats när lånetiden går ut.

Biblioteket ska vara en studiemiljö. Därför måste alla hålla en sådan ordning och ljudnivå att inte någon blir störd i sina studier.

Personalen på biblioteket kan och får ge mer detaljerade anvisningar om ordning, lån etc.

Regler för bibliotektet

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Norra Reals gymnasiums skolbibliotek