Elevdatorer på Norra Real

– ett led i Stockholms Stads 1:1-satsning

Utrustning

På Norra Real kommer vi att erbjuda en elevdator som ett läromedel i skolarbetet. Från och med utrullningen vecka 7 våren 2014 har vi därmed en förväntan på att varje elev har med sig en egen dator på lektionerna.

Nuvarande modell vi kommer att erbjuda är en PC i form av Dell Latitude 3340/3350. Efter utkvitteringen ansvarar eleven själv för datorn, som eleven innehar till dess att studierna avslutas vid Norra Real.

Bakgrund

Utbildningsnämnden har beslutat att varje elev ska erbjudas tillgång till en egen dator från och med läsåret 2013/14. På Norra Real är implementeringen planerad till vecka 7 våren 2014.

Support

Support på elevdatorer sker vardagar kl. 8.00-17.00 genom att eleven kontaktar någon av dessa supportvägar:
Telefon, 020-838 838
E-post, elevsupport@stockholm.se

Lån av elevdator

Ta hand om din dator

Dela:
Kategorier: