Till innehåll på sidan

För elever

Som elev behöver du hålla dig uppdaterad med aktuell information som berör din studiesituation.

På skolan finns flera informationskanaler:

  • Skolplattformen
  • Teams
  • skolans webbplats
  • anslag
  • klassfack vid huvudentrén
  • viss allmän information utanför expeditionen.

ABC för elever

Frånvaro/Närvaro

Så här når elever och föräldrar Frånvaroanmälan

Ledighetsansökan

Behöver du vara ledig från skolan är det viktigt att du ansöker om detta i god tid.

Matsedel

Välkommen till restaurangen!

Terminer och lov

Läsårsdata

Prövning

När kan du göra prövning? Om du bytt skola, program eller inriktning eller saknar betygsunderlag från någon kurs kan du behöva genomgå en särskild prövning. Samråd med din mentor och studie- och yrkesvägledare Marianne Carlsson.

Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar både förebyggande och stödjande för din medicinska, psykosociala och studiesociala situation. Elevhälsoteamet består av skolans rektorer, skolsköterskor, kurator, specialpedagog, och studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledning

Här kan du få hjälp med vägledning och information om fortsatta studier, yrken och arbetsmarknad i Sverige och utomlands.

Elevföreningar

Elevkåren har en lista på att föreningar.

Elevresor

Elevresor

Försäkringar

Som elev vid gymnasieskola i Stockholm Stad är du försäkrad. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada dygnet runt. Försäkringen täcker inte skador till följd av sjukdom.

Dela:
Ingress: 
Som elev behöver du hålla dig uppdaterad med aktuell information som berör din studiesituation.