Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar både förebyggande och stödjande för din medicinska, psykosociala och studiesociala situation. Elevhälsoteamet består av skolans rektorer, skolsköterskor, kurator, specialpedagog, och studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsans medicinska insats

Är att följa din hälsa och att förebygga ohälsa.
En del enklare sjukvård kan vi hjälpa till med på mottagningen, vi kan även föreslå eller remittera dig till lämplig sjukvårdsinstans.
Föräldrar är givetvis välkomna att kontakta oss.

Skolsköterska: Annika Allbrand
Telefon: 076-12 323 25
E-post: annika.allbrand@edu.stockholm.se
Alla naturklasser utom Miljöklasserna

Skolsköterska: Carina de Wendel
Telefon: 076-12 323 35
E-post: carina.de.wendel@edu.stockholm.se
Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet - profil Miljö

Skolläkare: Tove Cederwall
Tid beställer du via skolsköterskan

Kurator

Kurator: Josef Elveskog
Telefon: 076-129 34 99
E-post: josef.elveskog@edu.stockholm.se

Fonder och stipendier

Specialpedagog

Specialpedagog: Viveca Engman
Telefon: 076-123 23 55
E-post: viveca.engman@edu.stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: