Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar både förebyggande och stödjande för din medicinska, psykosociala och studiesociala situation. Elevhälsoteamet består av skolans rektorer, skolsköterskor, kurator, specialpedagog, och studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsans medicinska insats

 • Skolsköterska: Annika Allbrand 
  Telefon: 076-12 323 25   
  E-post: annika.allbrand@edu.stockholm.se
  Alla naturklasser utom Miljöklasserna
   
 • Skolsköterska: Carina de Wendel
  Telefon: 076-12 323 35
  E-post: carina.de.wendel@edu.stockholm.se
  Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet - profil Miljö
   
 • Skolläkare: Tove Cederwall
  Tid beställer du via skolsköterskan

Kurator

Specialpedagog

 • Specialpedagog: Vakant
  Telefon: 
  E-post: 

 

Dela:
Kategorier: