Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar både förebyggande och stödjande för din medicinska, psykosociala och studiesociala situation. Elevhälsoteamet består av skolans rektorer, skolsköterskor, kurator, specialpedagog, och studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsans medicinska insats

Vi heter Carina de Wendel och Annika Allbrand och är skolsköterskor Norra Real. Vårt uppdrag är att framförallt jobba förebyggande och följa din hälsa och utveckling under din skoltid. Till oss är du välkommen med frågor och funderingar som kan handla om din fysiska eller psykiska hälsa. Det kan handla om stress, sömnsvårigheter, livsstilsfrågor och allt som kan påverka din hälsa och skolsituation.

Skolsköterska: Annika Allbrand
Telefon: 076-12 323 25
E-post: annika.allbrand@edu.stockholm.se
Alla naturklasser utom Miljöklasserna

Skolsköterska: Carina de Wendel
Telefon: 076-12 323 35
E-post: carina.de.wendel@edu.stockholm.se
Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet - profil Miljö

Skolläkare: Tove Cederwall
Tid beställer du via skolsköterskan

Kurator

Kurator på skolan är Josef Elveskog Kuratorns uppdrag är att framförallt arbeta med att förebyggande och följa upp hur ni elever mår och er utveckling under skoltid.

Kurator: Josef Elveskog
Telefon: 076-129 34 99
E-post: josef.elveskog@edu.stockholm.se

Fonder och stipendier

Specialpedagog

Specialpedagog: Viveca Engman
Telefon: 076-123 23 55
E-post: viveca.engman@edu.stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: