Elevkåren

 

Information till åk 1

 

Stadgar för Norra Reals Elevkår
Årsmötesprotokoll 20170220-20170221

 

Elevkårens styrelse 2017/2018

Elevkåren är en fristående förening för skolans elever med syftet att bidra till en mer givande skolgång.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Maila norraselevkar@gmail.com 

 

Ordförande: Noa Samenius, 0761869864, noa@samenius.se

Vice ordförande: Dersim Esmaelzadeh, 0737483290, dersim.99@hotmail.com

Sekreterare: Lisa Diaz, 0722526089, lisadiaz471@gmail.com

Kassör: Knut Örneus, 0733648682, knut.orneus@gmail.com

Traditionsansvarig: Erika Skårman, 0739139021, erika.skarman@hotmail.com

Saga-ansvarig: Hanna Tumegård, 0708665449, hannatumegard@gmail.com

Påverkansansvarig: Siri Örneus, 0767893333, siri.orneus@elev.stockholm.se

Föreningsansvarig: Max Öberg, 0723764537, maxoberg@hotmail.se

Medlemsansvarig: Ernst Larsson-Kapp, 0706724278, ernst.kapps@gmail.com

PR-Ansvarig: Alexandra Salmi, 0707222779, alexandrasalmi@outlook.com

 

Dela: