Elevkåren

 

Information till åk 1

 

Stadgar för Norra Reals Elevkår
Årsmötesprotokoll den 12–13 februari 2018

 

Elevkårens styrelse 2018/2019

Elevkåren är en fristående förening för skolans elever med syftet att bidra till en mer givande skolgång.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Maila norraselevkar@gmail.com

 

Ordförande: Lina Fjellner, 0702788308, fjellnerlina@gmail.com

Vice ordförande: Max Öberg, 0723764537, maxoberg@hotmail.se

Administrativ chef: Désirée Tamasha Bayibsa, 0736997146, desireebayibsa@gmail.com

Kassör: Kevin Rasmusson, 0730606590, kevin.rasmusson@hotmail.com

Traditionsansvarig: Ella Shemer, 0722584169, ella.shemer@live.se 

Saga-ansvarig: Greta Nyström, 0739487611, gretanystroms@gmail.com

Påverkanansvarig: Tilly Hofstetter, 0707143465, hifjunk2@gmail.com

Föreningsansvarig: Yrsa Rós Pórisdóttir, 0707435738, yrsaros10@gmail.com

Medlemsansvarig: Hugo Geijer Persson, 0708308954, hugo.f.c.g.p@gmail.com

PR-ansvarig: Milad Javadi, 0739809406, miladjavd@gmail.com 

 

Dela: