Ett studiebesök om hållbar utveckling hösten 2017

Miljöettorna reser till Gotland för att studera energi- och vattenfrågor


Monica i Näsuddens vindkraftspark 


Besök i ett vindkraftverk 


Besök på avsaltningsanläggning i Herrviken inne


Besök i kruthuset


Cool gammal dörr


Eleverna utforskar kruthuset


Promenad i gamla kvarter


Besök i ruiner


Guiden berättar om kungaförrädare på 1700-talet


Elever bekantar sig med ruinen


Elever i gångar i ruinens väggar


Elevmiddag på hotellet med lärare och rektor

 

Dela: