Försäkringar

Som elev vid gymnasieskola i Stockholm Stad är du försäkrad. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada dygnet runt. Försäkringen täcker inte skador till följd av sjukdom.

Utbildningsförvaltningens reseförsäkring kompletterar olycksfallsförsäkringen vid elevers praktik och skolresa.

Information om försäkringar: http://www.sterikforsakring.se/

Skolan har inga försäkringar som täcker elevers förlust vid stölder. Skolan betalar således ingen ersättning. Rapportera eventuell stöld till vårt vaktmästeri och polisanmäl i sedvanlig ordning. Förvara inte värdesaker i elevskåpet och lämna inte värdesaker oövervakade i lektionssalar, korridorer och omklädningsrum.  

Dela:
Kategorier: