Till innehåll på sidan

Frånvaro/Närvaro

Stockholms Stad och därmed också Norra Reals gymnasium använder frånvarosystemet FNS. I FNS kan elev och vårdnadshavare anmäla frånvaro samt få en överblick över elevens tidigare frånvaro.

Så här når elever och föräldrar Frånvaroanmälan

Närvaron är obligatorisk i gymnasieskolan.

Det är viktigt att du som elev deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner, aktiviteter och mentorstiden.

Du som blir sjuk under skoldagen fyller i en ”Jag är sjuk och går hem” blankett och lämnar in på Skolexpeditionen.

Hur kommer jag in i Frånvaro/Närvaro som elev?

(omyndiga elever kan inte anmäla sig frånvarande utan enbart se sin frånvaro)

Du som elev kommer in i Frånvaro/Närvaro:

 • Via skolans hemsida. Inloggning med Bank-ID krävs om du inte är uppkopplad på skolans nät. Välj fliken Elev

Hur anmäler jag min frånvaro som myndig elev?

Om du är myndig anmäler du din frånvaro genom att gå till frånvaroanmälan och där:

 • I frånvaro/närvaro
  1. Klicka på Frånvaroanmälan
  2. Klicka på ny Frånvaroanmälan
  3. Välj anledning
  4. Välj tid och datum och klicka på spara

Idag eller imorgon? För att frånvaroanmäla för efterföljande dag skall anmälan göras efter kl 18.

 • Via appen Anmäl Frånvaro Stockholm som myndig elev, förutsatt att ditt telefonnummer är registrerat.

Observera att omyndiga elever inte kan frånvaroanmäla sig själva genom APPen Anmäl Frånvaro.

Hur kommer jag in i Frånvaro/Närvaro som vårdnadshavare?

Du som vårdnadshavare kommer in i Frånvaro/Närvaro:

 • Via skolans hemsida. Inloggning med Bank-ID krävs. Välj fliken Medborgare

Hur anmäler jag frånvaro för mina barn som vårdnadshavare?

Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro på följande sätt:

 • I Frånvaro/Närvaro
  1. Klicka på Frånvaroanmälan
  2. Välj vilket barn det gäller
  3. Klicka på Ny Frånvaroanmälan
  4. Välj anledning
  5. Välj tid och datum och klicka på spara

Idag eller imorgon? För att frånvaroanmäla för efterföljande dag skall anmälan göras efter kl 18.

 • Via appen Anmäl Frånvaro Stockholm. Det är nödvändigt att rätt mobilnummer finns registrerat hos skolan för att appen ska fungera. (se mer information om detta i slutet av denna presentation)

 

Anmäl frånvaro via app

Som vårdnadshavare i Stockholms stad kan du via appen Anmäl frånvaro Stockholm på ett enklare sätt anmäla att ditt barn ska vara borta från skolan vid sjukdom.

Du kan ladda ner appen från App Store eller Google Play. När du startar appen första gången skall du gå till inställningar och lägga till ditt barns personnummer. Därefter kan du anmäla frånvaro för heldag i formatet ÅÅMMDD-NNNN.

Appen skapar ett sms åt dig som du sedan kan skicka i väg. Eventuell trafikkostnad tillkommer. 

Manualer

Dela:
Kategorier: