Hållbarhetsdagen, 21 september 2017

Den 21 september arrangerade eleverna i NMI15 för första gången en hållbarhetsdag för alla årskurs 2-elever vid Norra Real. 4 talare var inbjudna och de gav alla olika perspektiv på ämnet för dagen, nämligen hur forskning, politik och näringsliv kan samverka för att gemensamt sträva mot en hållbar framtid.

Efter att talarna hållit sina inledande anföranden så fick alla klasser möjlighet att diskutera vad som sagts och komma fram till en gemensam frågeställning att ställa till talarna. Dagen avrundades sedan med en paneldebatt mellan talarna, där utgångspunkten för diskussionen blev de frågeställningar som klasserna kommit fram till.

Eventet blev mycket lyckat och förhoppningsvis blir den en återkommande tradition på Norra!

//Måns Helldin, Joel Persson & Aylin Berber, NMI15

Man på scen framför rörig bild
Jonas Henriksson, Project Director vid IVL-Svenska miljöinstitutet inledde med ett föredrag om forskningens roll för att nå en hållbar utveckling.

Äldre man på scen
Magnus Enell, docent och egenföretagare gav ett näringslivsperspektiv på ämnet.

Glad man på scen
Robert Watt, Kommunikationschef vid Stockholm Environment Institute diskuterade bland annat utmaningar kopplade till populism, alternativa fakta och bristande tilltro till vetenskap.

Långhårig kvinna på scen
Åsa Romson, tidigare klimat- och miljöminister diskuterade politikens roll i arbetet för att nå en hållbar utveckling.

 

Tre män och kvinna står bakom ett bord. Elev håller i mikrofon
Dagen avslutades med en paneldebatt mellan talarna.

 

Dela: