Humanistiska programmet

Ett brett program med fokus på kultur

På Humanistiska programmet är de gymnasiegemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.  Programgemensamma karaktärsämnen är filosofi, moderna språk och människans språk. Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet, dels via de kurser vi valt att lägga inom programfördjupning, dels via dina individuella val. Matematik 2 b ger dig bredare behörighet till högskolan och skolan har ett utbud av individuella val som tillgodoser många intressen.

Om programmet

Du studerar människan som kulturskapare förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet och du lär dig om interkulturella frågor och om samband mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka. Vi arbetar tvärvetenskapligt med vetenskaplig kommunikation och hållbar utveckling.

Inriktning kultur

Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du studerar och diskuterar olika kulturuttryck och kulturupplevelser ur olika perspektiv. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

 Beskrivning av kurser och ämnen.

Ladda ner poängplanen för det humanistiska programmet, inriktning kultur

Programfördjupning (300p)

  • Estetisk kommunikation 1
  • Matematik 2b
  • Samhällskunskap - Internationella relationer

Vetenskaplig kommunikation

Beskrivning av din utveckling fram till gymnasiearbetet. 

För mer information är du välkommen att kontakta:

Marianne Carlsson - Studie- och yrkesvägledare
E-post: marianne.joy.carlsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 323 26

Maria Sellberg - Rektor
E-post: maria.sellberg@stockholm.se
Telefon: 070-910 59 29

 

Skolverket, Humanistiska programmet

Film om Humanistiska programmet, Skolverket

Antagningspoäng

”Minister för en dag” 2018-02-22

Humanisternas dag 8 februari

HU17 på Björnö

HU16, klassensdag den 15 september

HU15 hälsar på hos greven och grevinnan von Hallwyl på Hamngatan

Ungdomsparlament

Humanister firar 2000 år gammal högtid romersk högtid

Humanisteftermiddagen den 17 februari - Den 17/2 genomförde vi en eftermiddag för Norra Reals humanistelever. Fotograf: Malin Englund Levander

Kuben- Likhet inför lagen - Projektet ”varje människa kan göra skillnad” handlar om mänskliga rättigheter och omatt lära sig om varje människas ansvar att ta ställning för medmänsklighet. Det tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass.

Dela: