Information till elever och vårdnadshavare inför skolstarten ht 2020

Med anledning av rådande pandemi och de beslut om möjlighet till fjärr- och distansundervisning som regeringen, FHM och Stockholms stad har fattat, gäller följande rutiner och regler vid Norra Real från och med upprop och skolstart nu i augusti.

  • Elever i årskurs 1 genomför sina studier på plats vid skolan enligt deras ordinarie schema och tider.
  • Elever i årskurs 2 genomför sina studier på plats i huset udda veckor och har fjärrundervisning hemma jämna veckor. De dagar som en elev/klass har laboration, sker all undervisning på plats i huset den dagen med elevens/klassens samtliga lektioner, oavsett vecka.
  • Elever i årskurs 3 genomför sina studier på plats i huset jämna veckor och har fjärrundervisning hemma udda veckor. De dagar som en elev/klass har laboration, sker all undervisning på plats i huset den dagen med elevens/klassens samtliga lektioner, oavsett vecka.

Vissa undantag kan förekomma under terminen.

Syftet är dels att glesa ut mängden människor som vistas i skolbyggnaden samtidigt och att minska belastningen på kollektivtrafik. Alla elever uppmanas att se över färdsätt till skolan som innebär att man inte vistas i kollektivtrafiken över huvud taget. Detta växlande schema startar måndag vecka 36. Innan dess gäller dels specialschema vecka 34 (uppropsveckan) samt att alla årskurser har verksamhet på plats i och omkring skolan vecka 35. Under de första skoldagarna och skolveckan kommer elever i samtliga årskurser att växelvis få äta i skolans matsal och växelvis få ut matpaket klassvis som kan ätas inne eller ute beroende på väder. Detta i syfte att glesa ut, ge möjlighet att hålla avstånd och att kunna vara utomhus så mycket som möjligt.

Vid de upplåsta ingångarna i skolan, på varje våningsplan samt vid ingången till matsalen finns handspritstationer utställda för att underlätta god handhygien. Samtliga elever och personal vid skolan ska hålla extra god handhygien och vid ankomst till samt avfärd från skolan sprita händerna. Alla ska därutöver tvätta händerna flera gånger per dag med varmt vatten och tvål.

Klassrummen kommer i största möjliga mån att vara möblerade med bänkar som står enskilt för att underlätta möjligheten att hålla avstånd.

Årskurser och klasser erhåller sina elevskåp blandat på olika våningsplan och sektioner för att undvika trängsel.

Lunchschemat är utglesat så mycket som det går, liksom lunchrasterna som startar kl 10.30 och pågår till kl 13.30.

Skolan har förstärkt städning dagtid, där sanitetsutrymmen, handtag, ledstänger etc. torkas och rengörs extra.

Elever och personal som vill bära munskydd har full frihet att göra det.

Elever och personal som uppvisar minsta symptom på sjukdom ska inte komma till skolan, utan stanna hemma. Elever som uppvisar symptom i skolan kommer att sändas hem.

Elever som befinner sig i riskgrupp bör kontakta sin läkare för att göra en individuell bedömning av vilka åtgärder enskild kan göra för att på bästa sätt förbereda sig inför skolstarten.

Elevföreningar bör i största möjliga mån planera för att ha sin verksamhet digitalt eller utomhus med avstånd.

/Skolledningen

Dela:
Kategorier: