Kurator

Kurator på skolan är Josef Elveskog Kuratorns uppdrag är att framförallt arbeta med att förebyggande och följa upp hur ni elever mår och er utveckling under skoltid.

Elevhälsans kurativa Insats

Josef Elveskog
josef.elveskog@edu.stockholm.se
076-129 34 99

Du välkommen att kontakta kurator kring frågor som handla om din psykiska eller sociala hälsa. Det kan handla om det som händer i ditt liv eller något som händer på skolan. Det kan tex handla så som stress, sömnsvårigheter, livsstilsfrågor och allt annat som kan påverka dig.

Ibland räcker det med ett samtal. Du kan även ha kontakt med kuratorn under en längre tid. Det kan även vara så ni kommer fram till du behöver stöd utanför skolan. Så som en samtalskontakt, någon som bedömer ditt mående eller hjälp med få ordning på din sociala eller ekonomiska situation. 

Själva samtalet kan ske i rummet hos kuratorn på plan 0 men även via telefon eller på Teams. Tider finns under och efter skoltid.

Varm välkommen med dina frågor

Kontakt sker via e-post. josef.eleveskog@edu.stockholm.se
Telefon 076-129 34 99
Eller via Teams

Fonder och stipendier

Dela:
Kategorier: