Kurator

Kurator: Susanne Håkanson
Telefon: 08-508 323 32, 076-12 323 32
E-post: susanne.hakanson@stockholm.se

 

Fonder och stipendier

Tips på aktuella stipendier och fonder att söka:

Här följer en sammanställning av sökbara stipendiefonder för gymnasieelever i Stockholms gymnasieskolor. Samtliga stipendiefonder har olika ändamål. Flertalet kräver en besvärlig ekonomisk situation samt goda studieresultat. Läs anvisningarna noggrant och fyll i ansökan fullständigt. Ang. personbevis och taxerad inkomst gå in på www.skatteverket.se

Behöver du hjälp med ansökan eller en underskrift av kurator. Är du välkommen att kontakta mig.

Anders Otto Svärds & Ulrika Eklunds stiftelser

Bidrag till studiebegåvade ungdomar av bägge kön som studerar vid gymnasieskolor i Stockholms län (ej Norrtälje, Södertälje eller Nynäshamn) Bidrag lämnas till en och samma person högst två gånger. Ansökan ska insändas före 1/2, 1/5 och 1/10.

Ansökningsblankett www.swärdeklund.se 

Stipendier till kreativa ungdomar!

Delas ut av stiftelsen DIALOG-89. Stipendierna delas ut för: konstnärligt nyskapande, nya idéer & samhällskritik, argumentation mot våld och andra övergrepp och språkpedagogiska projekt. Ansökan hittar du på WWW.dialog-89.se

Ansökan ska vara inne senast 1/10

Gålö stipendium

Du ska vara folkbokförd i Stockholms län (ej Norrtälje, Södertälje eller Nynäshamn)
Maximal föräldrainkomst för sammanboende föräldrar 450. 000 kr. och för särboende föräldrar 500.000 kr. Du ska ha goda studieresultat. Ansökan ska vara inne senast 1/2.

Ansökningsblankett hittar du på www.galostftelsen.se

Stipendier för studieresor. www.galostiftelsen.se

Stiftelsen Gustav och Ida Unmans donationsfond

Stipendier delas ut till gymnasieelever i Stockholms län. Sökande ska ha goda studieresultat
Och vara i behov av ekonomiskt bidrag. Sista ansökningsdag 1/2

Ansökningsformulär www.advokatjelder.se

Anna Whitlocks Minnesfond

Gymnasieelever med goda studieresultat ska skriva ett personligt brev och komplettera med betyg och rekommendationsbrev från mentor. Skicka till Anna Whitlocks minnesfond C/O
Handelsbanken, stiftelsetjänst, 106 70 Stockholm.

Ansökan ska vara inne senast 1/3, 1/9. Postgymnasiala studier utomlands, gå in för info.

www.whitlocks.se

Axel och Sofia Alms stiftelse

Axel och Sofia Alms stiftelse ansökan finns nu på deras hemsida. Kan sökas av behövande unga som studerar vid gymnasium. Ansökningshandlingar finner du på www.almsstiftelse.org

Ska vara inskickad senast 15/10

Folke Bernadottes Minnesfond

Stipendier delas ut för att möjliggöra bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden för organisationer och enskilda personer i andra länder. Gärna utbyteselever, inbjudna av annan organisation. Ansökningstider och ansökningshandlingar www.folkebernadottesminnesfond.se

Ragnhild Frykbergs minnesfond

Personligt brev. Bifoga: personbevis och betygskopior. Även utlandsstudier.
Sista ansökningsdatum: Ansökan ska skickas in endast under oktober månad. www.rfrykbergstiftelse.com

Landsfiskal Pontus Nohre och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse

Ändamål: Ekonomisk hjälp till den som bedriver studier på gymnasienivå med goda vitsord.
Ansökningsformulär www.pontusnohresstiftelse.se
Ansökan ska insändas under tiden 1-20 juni.

Sigurd& Elsa Goljes minne

Stiftelsen främjar vård av sjuka och handikappade samt äldre. Ansökan ska vara inne tidigast 1 januari och senast 31 mars. Ansökningshandlingar www.lindhes.se

Stiftelsen Emma och Erik Granes minnesfond

Utdelar understöd, anslag, stipendier e. d. till främjande av barns och ungdoms vård, fostran eller utbildning. Skriftlig ansökan finns på www.lindhes.se  ansökningstid 1 januari-31 mars

Oscar, Matilda o Gottfrid Matsson Minnesfond

För personer upp till 30 år. Gäller för studier inom alla ämnesområden.
För mer info. kontakta 08-411 67 07 Sista ansökningsdatum 31 januari.
www.pankpraktikan.se/2014/11/17/oskar-mathilda-och-gottfrid-mattsons-stiftelse/

Olga och Gösta Olanders Minnesfond

Unga lovande flickor och pojkar som bedriver idrott har bra studieresultat och är en bra vän i bekantskapskretsen. Kan söka detta stipendium. Ansökan: skall göras personligen av den som söker, senast 31 augusti, Stig Hedlund, Uckerö 6320, 74294 Östhammar, tel. 0173-511 444

Stiftelsen Tomta Barnhem

Stipendier för ungdomar under 22 år. Ansökan ska vara fonden tillhanda senast 15/10. Ansökan finner du www.stiftelsemedel.se/stiftelsen-tomta-barnhem eller så googlar du på tomta barnhem

Stockholms stads stipendier och fonder

Information ang. ett flertal stipendier/fonder  www.stockholm.se/stiftelser
Ansökan ska vara inskickad före 15/3 eller 1/10

Sparbanksstiftelsernas Barn och ungdomsstiftelse

Ekonomiskt bidrag till utbildning av barn, som förlorat en förälder. Bidrag kan även lämnas till barn som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse. Ansökan och ytterligare information www.sbus.se   Ansökan skall skrivas innan 1/3 och 1/10

Undertecknad rekommenderar dig att uppsöka närmaste bibliotek för att fortsätta din sökning i ”Stora fondboken”

Susanne Håkanson, kurator Norra Real

Dela:
Kategorier: