Ledighetsansökan

Behöver du vara ledig från skolan är det viktigt att du ansöker om detta i god tid.

Du ansöker om ledighet på en blankett som finns och lämnas på expeditionen. Rektor kan bevilja ledighet upp till tio dagar ledighet per läsår. Vid ledighet är det mycket viktigt att du kontaktar samtliga berörda lärare. Tänk på att du inte har rätt att kräva att lärare ger dig extra tid eller uppgifter i någon form när du kommer tillbaka. Detta gäller även om ledigheten innebär att du missar prov, läxförhör, inlämningsuppgifter och liknande.

För ledighetsblankett se: Ansökan om ledighet (pdf) eller hämta utanför expeditionen på plan 2.

Dela:
Kategorier: