Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar både förebyggande och stödjande för din medicinska, psykosociala och studiesociala situation. Elevhälsoteamet består av skolans rektorer, skolsköterskor, kurator, specialpedagog, och studie- och yrkesvägledare.

Skolsköterska: Annika Allbrand 
Telefon: 076-12 323 25   
E-post: annika.allbrand@edu.stockholm.se
Alla naturklasser utom Miljöklasserna
 

Skolsköterska: Carina de Wendel
Telefon: 076-12 323 35
E-post: carina.de.wendel@edu.stockholm.se
Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet - profil Miljö
 

Skolläkare: Tove Cederwall
Tid beställer du via skolsköterskan

Kurator

Kurator: Josef Elveskog
Telefon: 076-129 34 99
E-post: josef.elveskog@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Specialpedagog: Camilla Hildingsson
Telefon: 076-123 23 55
E-post: camilla.hildingsson@edu.stockholm.se

Dela:
Kategorier: