Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar både förebyggande och stödjande för din medicinska, psykosociala och studiesociala situation. Elevhälsoteamet består av skolans rektorer, skolsköterskor, kurator, specialpedagog, och studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats presenteras Vi heter Carina de Wendel och Annika Allbrand och är skolsköterskor Norra Reals gymnasium. Vårt uppdrag är att framförallt jobba förebyggande och följa din hälsa och utveckling under din skoltid. Till oss är du välkommen med frågor och funderingar som kan handla om din fysiska eller psykiska hälsa. Det kan handla om stress, sömnsvårigheter, livsstilsfrågor och allt som kan påverka din hälsa och skolsituation. 

 • Skolsköterska: Annika Allbrand 
  Telefon: 076-12 323 25   
  E-post: annika.allbrand@edu.stockholm.se
  Alla naturklasser utom Miljöklasserna
   
 • Skolsköterska: Carina de Wendel
  Telefon: 076-12 323 35
  E-post: carina.de.wendel@edu.stockholm.se
  Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet - profil Miljö
   
 • Skolläkare: Tove Cederwall
  Tid beställer du via skolsköterskan

Kurator

Elevhälsans kurativa Insats presenteras. Kurator på skolan är Josef Elveskog Kuratorns uppdrag är att framförallt arbeta med att förebyggande och följa upp hur du mår och din utveckling under skoltid.

Fonder och stipendier

Specialpedagog

 • Specialpedagog: Vakant
  Telefon: 
  E-post: 

 

Dela:
Kategorier: