Samhällsvetenskap profil miljö

Är du intresserad av samhällsvetenskap och hållbar utveckling? Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp för både forskningen, näringslivet och politiken. Begreppet innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, skapa fungerande samhällen med ekonomisk utveckling, i balans med jordens resurser och ekologiska system.

De kurser som skiljer profilen från övriga profiler inom samhällsvetenskapliga programmet är tre 100 poängskurser med hållbarhetsprofil. Dessa kurser är politik och hållbar utveckling, internationella relationer samt naturkunskap 2. Utifrån tvärvetenskapliga perspektiv arbetar vi med både lokala och globala frågor, flera ämnen berör t ex FN:s 17 globala mål för hållbar framtid. I vissa moment samarbetar vi med forskare och andra externa företrädare för hållbar utveckling. Vi tar även upp hållbarhetsfrågor i andra kurser där det passar in. Du får en samhällsvetenskaplig utbildning som via hållbarhetsfrågor sammanför samhällsvetenskap med naturvetenskap på ett naturligt och fruktbart sätt.

Ladda ner poängplanen för det samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap profil miljö

 

Kursbeskrivning

Ämnen och kurser som ingår i inriktning Samhällsvetenskap på Norra Real.

Mer information om Samhällsvetenskapsprogrammet finns hos Skolverket.

 

Gymnasiegemensamma ämnen
Ämne Kurs   Poäng
Engelska 5   100
Engelska 6   100
Historia 1b   100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1b   100
Matematik 2b   100
Naturkunskap 1b   100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1b   100
Svenska 1/svenska som andraspråk 1   100
Svenska 2/svenska som andraspråk 2   100
Svenska 3/svenska som andraspråk 3   100
Totalt 1150
     
Gymnasiearbete   100
     
Programgemensamma karaktärsämnen
Ämne Kurs   Poäng
Filosofi 1   50
Moderna språk   200
Psykologi 1   50
Totalt 300
Språk som erbjuds vid Norra Real är:
Franska 1-5
Spanska 1-5
Tyska 1-5
Italienska 1-2
Ryska 1-2
   
     
Inriktning Samhällsvetenskap
Ämne Kurs   Poäng
Geografi 1   100
Historia 2a   100
Religionskunskap 2   50
Samhällskunskap 2   100
Samhällskunskap 3   100
Totalt 450
     
Programfördjupning (skolans val)
Ämne Kurs   Poäng
Hållbart samhälle - Politik och hållbar utveckling   100
Naturkunskap 2   100
Samhällskunskap - Internationella relationer   100
Totalt 300
     
Individuellt val (elevens val) 200
     
Summa 2500
 

 

För mer information är du välkommen att kontakta:

Rolf Klint - Utvecklingsledare MI
E-post: rolf.klinth@edu.stockholm.se

Marianne Carlsson - Studie- och yrkesvägledare
E-post: marianne.joy.carlsson@edu.stockholm.se
Telefon: 076-123 23 26

Maria Sellberg - Biträdande rektor 
E-post: maria.sellberg@edu.stockholm.se
Telefon: 070-910 59 29

 

Antagningspoäng

Dela: