Vetenskaplig kommunikation - Samhällsvetenskapsprogrammet

Beskrivning av din utveckling fram till gymnasiearbetet

Förmågor och färdigheter - vetenskaplig kommunikation 

På Samhällsvetenskapsprogrammet arbetar vi med åtta stycken förmågor/färdigheter utifrån vetenskaplig kommunikation för att efter tre år vara förberedda inför högskolestudier.

 

Perspektiv

 

Språk och text 

 

Samarbetsförmåga

Metod

                

    

statistik

 

Kommunikation och presentationsformer

 

 

 

Ny kunskap och kritiskt tänkande

 

 

 

Frågeställningar 

Bildrättigheter till illustrationer i presentationen tillhör Malin Englund Levander.
Norra Real får använda dessa bilder fritt.

Dela: