Till innehåll på sidan

För dig som går i åk 9

Här finns information för dig som går i åk 9.

Vanliga frågor om skolan

Klasser, antagning, och individuella kurser

Hur stor är skolan? Hur många elever?

Hos oss på Norra Reals gymnasium går ca 1000 elever fördelade på 31 klasser med ca 32 elever i varje klass. Det är elever från hela Stockholms län, där några åker långt och andra bor nära.

Vad behöver jag för antagningspoäng för att komma in?

Det varierar lite från år till år, men generellt kan man säga att det krävs höga betyg. Se statistik från förra året. 
Antagningsstatistik 20/21

Vilka kurser erbjuds som individuellt val?

Alla som ger behörigheter och meritpoäng för de utbildningar vi har.
Individuellt val kursutbud 20/21

Erbjuder skolan utökade kurser mer än 2500 poäng och kan jag läsa kurser i förväg?

Rektor är restriktiv med att godkänna utökade kurser utöver programmets 2500 poäng. På Norra Reals gymnasium kan du inte läsa kurser i förväg med undantag av om du läser NANAT profil matematik, där finns ett snabbspår inom matematik.

Vilka moderna språk erbjuder ni på skolan?

Vi erbjuder Tyska, Franska, Spanska upp till steg 5.
Vi har även Italienska och Ryska upp till steg 2.

Finns möjlighet att byta program om jag valt fel?

I mån av plats kan ett byte gå, ta i sådant fall kontakt med studie- och yrkesvägledaren.

Skolan och pedagogiken

Hur många av skolans lärare är utbildade och behöriga i de ämnen/kurser de undervisar i?

Alla våra lärare är behöriga i sina ämnen/kurser.

Finns studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog och skolsyster?

Ja, vi har minst en heltidstjänst av varje och de arbetar tillsammans i vårt elevhälsoteam.

Trivs lärarna? Hur ser personalomsättningen ut?

Personalomsättningen är liten hos oss.

Hur ser skolans lokaler ut för olika ämnen och kurser, finns idrottssal och laborationssal t.ex.?

På Norra Reals gymnasium har vi egen idrottsanläggning infattande fotbollsplan, idrottshall, gym, danssal. Vi har välutrustade laborationssalar i fysik, kemi, biologi, naturkunskap och bild.

Elever som har behov av stöd, hur arbetar skolan med det?

Vår avsikt är att bedriva en undervisning som passar alla elever för att elever inte ska behöva gå ifrån för separata lösningar. Lärare och elever samverkar för att hitta vad som passar varje enskild elev men även hela klassen. Vårt elevhälsoteam deltar aktivt i det arbetet. Vi erbjuder självklart särskilt stöd för elever med sådana behov.

Övriga frågor

Finns det elevråd på skolan?

Nej, hos oss har vi en aktiv elevkår och över 30 föreningar.
Norras elevkårs hemsida

Får jag SL-kort av skolan?

Ja om du bor längre än 6 km från skolan.
Stadens regler för terminsbiljett

Är skolan handikappanpassad?

Ja, skolan är anpassad.
Anpassningar Norra Reals gymnasium lokaler

Finns det matsal? Lagas maten på skolan? Finns specialkost?

Skolan har matsal där alla elever äter gratis under skoltiden.
Maten tillagas och kommer från St: Eriks gymnasium. Varje dag finns ett huvudmål, en vegetarisk rätt, salladsbuffé och en soppa. Vid behov finns specialkost.

 

Dela: