Yrkeshögskola - YH

Under Myndigheten för yrkeshögskolan sorterar olika former av yrkesutbildningar, där finns kortare (1-2 år) yrkesutbildning.

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en utbildningsform och yrkesinriktad utbildning med stark koppling till arbetslivet, YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats.

Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid.

För att söka och se vilka utbildningar som finns, se Myndigheten för yrkeshögskolan - Studerandeinformation.

Söksida 

YH finns inom följande branscher 

 

Dela: