Till innehåll på sidan

Yrkeshögskola - Yh

Under Myndigheten för yrkeshögskolan sorterar olika former av yrkesutbildningar, där finns kortare (1-2 år) yrkesutbildning.

Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform och yrkesinriktad utbildning med stark koppling till arbetslivet, Yrkeshögskoleutbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats.
Yrkeshögskoleutbildning

Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid.

Yrkeshögskoleutbildningar finns inom följande branscher 

Dela: