Behörighets- och meritkurser

Sammanställning av områdesbehörigheter och meritpoäng

med material från Universitets- och högskolerådet, anpassat till elever på Norra Real. Nya antagningsbehörigheter fr.o.m. ht 2022

Sammanställning i pdf: Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 
Hur värderas mina meriter? - Läs mer på Studera.nu

Faktablad från Antagning.se

"Att tänka på om du vill plugga vidare..."
- Att söka till högskolan med en gymnasieexamen

Utbildningar inom

 

områdesbehörighet

Humaniora/Juridik/Teologi   A1, A2
Arkitektur/Naturresurser   A3
Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap   A4, A5
Undervisning  

A6, A6a, A6b, A6c

Fysik/Matematik/Teknik   A7, A8, A9, A10
Farmaci/Medicin/Naturresurser/
Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård
  A11, A12, A13, A14, A15

 

Yrkesexamina

 
Utbildning som leder till områdesbehörighet
Agronomexamen A3, A11
Apotekarexamen A13
Arbetsterapeutexamen A14
Arkitektexamen A3
Audionomexamen A14
Biomedicinsk analytikerexamen A12
Brandingenjörsexamen A9
Civilekonomutbildning A4
Civilingenjörsexamen A9, A10
Dietistexamen A14
Djursjukvårdarexamen A14
Hippologexamen A14
Förskollärarexamen A6a
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem A6a
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans
årskurs 1–3
A6b
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 A6b
Hortonomexamen A11
Högskoleingenjörsexamen A8
Juristexamen A1
Jägmästarexamen

A11

Landskapsarkitektexamen A3, A11
Landskapsingenjörsexamen A14
Lantmästarexamen A14
Logopedexamen A14
Läkarexamen A13
Optikerexamen A13
Ortopedingenjörsexamen A8
Psykologexamen A5
Receptarieexamen A11
Röntgensjuksköterskeexamen A14
Sjukgymnastexamen A15
Sjukhusfysikerexamen A10
Sjuksköterskeexamen A14
Sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen A7
Sjökaptens- och styrmansexamen A7
Skogsmästarexamen A14
Skogsteknikerexamen A14
Socionomexamen A5
Studie- och yrkesvägledarexamen A6
Tandhygienistexamen A14
Tandläkarexamen A13
Tandteknikerexamen A14
Trädgårdsingenjörexamen A14
Veterinärexamen A13

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

A6c
Ämneslärarexamen med inriktning
mot arbete i gymnasieskolan
A6c

 

Humaniora/Juridik/Teologi (A1, A2)

Områdesbehörighet A1
Utbildning som leder till
Juristexamen

Behörighetskurser
Historia 1 b
Samhällskunskap 1b

 

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Områdesbehörighet A2

Behörighetskurser
Moderna språk –
aktuellt språk 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 4 - 1,0 meritpoäng
Moderna språk 5 eller
Lägst Moderna språk 2 i nytt språk – 0,5 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Arkitektur/Naturresurser (A3)

Områdesbehörighet A3
Utbildning som leder till Agronomexamen
Arkitektexamen
Landskapsarkitektexamen

Behörighetskurser
Matematik 3 b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

 

Biologi 1 + Fysik 1a
ersätter Naturkunskap 2

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1,0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap (A4, A5)

Områdesbehörighet A4
Utbildning som leder till
Civilekonomutbildning

Behörighetskurser
Matematik 3 b/c
Samhällskunskap 1b

 

 

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1,0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Områdesbehörighet A5
Utbildning som leder till
Psykologexamen
Socionomexamen

Behörighetskurser
Matematik 2 a/b/c
Samhällskunskap 1b

 

 

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Undervisning (A6, A6a, A6b, A6c)

Områdesbehörighet A6
Utbildning som leder till
Studie- och yrkesvägledarexamen

Behörighetskurser
Samhällskunskap 1b

 

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Områdesbehörighet A6a
Utbildning som leder till
Förskollärarexamen
Grundlärarexamen med
inriktning mot arbete i fritidshem

Behörighetskurser
Naturkunskap 1b
Samhällskunskap 1b

 

Biologi 1 + Fysik 1a
ersätter Naturkunskap 1b

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Områdesbehörighet A6b
Utbildning som leder till
Grundlärarexamen med inriktning mot
arbete i förskollärarklass och
grundskolan årskurs 1–3 och
årskurs 4–6

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 1b
Samhällskunskap 1b

 

Biologi 1 + Fysik 1a
ersätter Naturkunskap 1b

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Områdesbehörighet A6c
Utbildning som leder till
Ämneslärarexamen med inriktning
mot arbete i årskurs 7–9
Ämneslärarexamen med inriktning
mot arbete i gymnasieskolan

Behörighetskurser
Samhällskunskap 1b

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1,0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

   
Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på
den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen.
 

Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi
Biologi 2
Kemi 1         
Matematik 3b/c

Behörighetskurs för undervisningsämnena
Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap

Historia 1b

Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik och Fysik
(i gymnasieskola)
Fysik 2
Matematik 4

Behörighetskurs för undervisningsämnet Företagsekonomi
Matematik 3b/c

Behörighetskurs för undervisningsämnet Geografi
Matematik 2b/c

Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska
Klassisk grekiska - språk och kultur 2

Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper
Matematik 2b/c
Naturkunskap 2

Biologi 1 + Fysik A 1a
motsvarar Naturkunskap 2

 

Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi
Biologi 1
Kemi 2
Matematik 4

Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin
Latin - språk och kultur 2

Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik
Matematik 4

Behörighetskurs för undervisningsämnet Moderna språk
Moderna språk - aktuellt språk 3

Behörighetskurs för undervisningsämnet Modersmål
Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper

Behörighetskurser för undervisningsämnena
Teknik och Naturkunskap (i grundskolans årskurs 7–9)

Matematik 3b/c
Naturkunskap 2

Biologi 1 + Fysik 1a
motsvarar Naturkunskap 2

 

Behörighetskurs för undervisningsämnet Psykologi
Matematik 2b/c

Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap
Matematik 2b/c
Samhällskunskap 2

Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk
Teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper

Sidans topp


Fysik/Matematik/Teknik (A7, A8, A9, A10)

Områdesbehörighet A7
Utbildning som leder till
Sjöingenjörs- och
maskinteknikerexamen
Sjökaptens- och
styrmansexamen

Behörighetskurser
Fysik 1a
Matematik 2a/b/c

 

 

 

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Områdesbehörighet A8
Utbildning som leder till
Högskoleingenjörsexamen
Ortopedingenjörsexamen

Behörighetskurser
Fysik 2
Kemi 1
Matematik 3c

 

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1,0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Områdesbehörighet A9
Utbildning som leder till
Brandingenjörsexamen
Civilingenjörexamen

Behörighetskurser
Fysik 2
Kemi 1
Matematik 4

 

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1,0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Områdesbehörighet A10
Utbildning som leder till
Civilingenjörsexamen
Sjukhusfysikerexamen

Behörighetskurser
Biologi 1
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

 

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1,0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Farmaci/Medicin/Naturresurser/
Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård
(A11, A12, A13, A14, A15)

Områdesbehörighet A11
Utbildning som leder till
Agronomexamen
Hortonomexamen
Jägmästarexamen
Landskapsarkitekt
Receptarieexamen

Behörighetskurser
Biologi 2
Fysik 1a
Kemi 2
Matematik 4

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1,0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Områdesbehörighet A12
Utbildning som leder till
Biomedicinsk
analytikerexamen

Behörighetskurser
Biologi 2
Fysik 1a
Kemi 2
Matematik 3b/c

 

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1,0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Områdesbehörighet A13
Utbildning som leder till
Apotekarexamen
Läkarexamen
Optikerexamen
Tandläkarexamen
Veterinärexamen

Behörighetskurser
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1,0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Områdesbehörighet A14
Utbildning som leder till
Arbetsterapeutexamen
Audionomexamen
Dietistexamen
Djursjukvårdarexamen
Hippologexamen
Landskapsingenjörsexamen
Lantmästarexamen
Logopedexamen
Röntgensjuksköterskeexamen
Sjuksköterskeexamen
Skogsmästarexamen
Skogteknikerexamen
Tandhygienistexamen
Tandteknikerexamen
Trädgårdsingenjörsexamen

Behörighetskurser
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 +Fysik 1a
ersätter Naturkunskap 2

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp


Områdesbehörighet A15
Utbildning som leder till
Sjukgymnastexamen
 
Behörighetskurser
Idrott och hälsa 1
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b

Biologi 1 + Fysik 1a
ersätter Naturkunskap 2

 

 

 

 

 

Meritkurser
Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen
Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Sidans topp

 

 

Dela: