Naturvetenskap profil matematik

Om profilen

Profilen syftar till att stimulera elevernas matematiska tänkande och att utveckla förmågan att använda matematik för att behandla naturvetenskapliga och andra problemställningar.

Genom att utveckla ett strukturerat tankesätt inom breda kunskapsområden samt beredskap att inhämta nytt vetande inom många skilda fält, utgör profilen en bra grund för utbildningar på högskolan som kräver en god matematisk förståelse.  Att öva kreativitet, initiativförmåga och förmåga att lösa problem, enskilt och i grupp, är väsentliga inslag i utbildningen.

Förutom kursen Matematik 5, 100 poäng läser eleverna kursen Matematisk Specialisering 100 poäng som behandlar flera övergripande matematikområden, bland annat problemlösning och diskret matematik. Vi erbjuder eleverna att läsa kurserna linjär algebra 100 poäng och matematisk cirkel 100 poäng som specialiseringskurser i samarbete med KTH och SU. Vi har även undervisning utanför skolan och besöker exempelvis KTH, SU och Vetenskapens Hus. 

Kursbeskrivning

Ämnen och kurser som ingår i inriktning Naturvetenskap på Norra Real.

Mer information om Naturvetenskapsprogrammet finns hos Skolverket.

 

Gymnasiegemensamma ämnen
Ämne Kurs   Poäng
Engelska 5   100
Engelska 6   100
Historia 1b   100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1c   100
Matematik 2c   100
Matematik 3c   100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1b   100
Svenska 1/svenska som andraspråk 1   100
Svenska 2/svenska som andraspråk 2   100
Svenska 3/svenska som andraspråk 3   100
Totalt 1150
     
Gymnasiearbete   100
     
Programgemensamma karaktärsämnen
Ämne Kurs   Poäng
Biologi 1   100
Fysik 1a   150
Kemi 1   100
Moderna språk   100
Totalt 450
Språk som erbjuds vid Norra Real är:
Franska 1-5
Spanska 1-5
Tyska 1-5
Italienska 1-2
Ryska 1-2
   
     
Inriktning Naturvetenskap
Ämne Kurs   Poäng
Biologi 2   100
Fysik 2   100
Kemi 2   100
Matematik 4   100
Totalt 400
     
Programfördjupning (skolans val)
Ämne Kurs   Poäng
Matematik – specialisering   100
Matematik 5   100
Totalt 200
     
Individuellt val (elevens val) 200
     
Summa 2500

 

För mer information är du välkommen att kontakta:

Kristina Bondesson - Utvecklingsledare NCMA
E-post: kristina.bondeson@stockholm.se
 
Marianne Carlsson - Studie- och yrkesvägledare
E-post: marianne.joy.carlsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 323 26
 
Fredrik Skog - Rektor
E-post: fredrik.skog@stockholm.se
Telefon: 08-508 323 04, 076-129 46 43 
 
 

Ansökningskod: NANAT000MA-NR

Dela: