Naturvetenskap profil miljö

Är du intresserad av naturvetenskap och hållbar utveckling? Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp för både forskningen, näringslivet och politiken. Begreppet innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, skapa fungerande samhällen med ekonomisk utveckling, i balans med jordens resurser och ekologiska system.

De kurser som skiljer profilen från övriga profiler inom naturvetenskapliga programmet är två 100 poängskurser med hållbarhetsprofil. Dessa kurser är politik och hållbar utveckling samt geografi. Utifrån tvärvetenskapliga perspektiv arbetar vi med både lokala och globala frågor, flera ämnen berör t ex FN:s 17 globala mål för en hållbar framtid. I vissa moment samarbetar vi med forskare från Svenska miljöinstitutet (IVL) och andra företrädare för hållbar utveckling. Vi tar även upp hållbarhetsfrågor i andra kurser där det passar in.

Du får en naturvetenskaplig utbildning som via hållbarhetsfrågor sammanför naturvetenskap med samhällsvetenskap på ett naturligt och fruktbart sätt.

Kursbeskrivning

Ämnen och kurser som ingår i inriktning Naturvetenskap på Norra Real.

Mer information om Naturvetenskapsprogrammet finns hos Skolverket

 

Gymnasiegemensamma ämnen
Ämne Kurs   Poäng
Engelska 5   100
Engelska 6   100
Historia 1b   100
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1c   100
Matematik 2c   100
Matematik 3c   100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1b   100
Svenska 1/svenska som andraspråk 1   100
Svenska 2/svenska som andraspråk 2   100
Svenska 3/svenska som andraspråk 3   100
Totalt 1150
     
Gymnasiearbete   100
     
Programgemensamma karaktärsämnen
Ämne Kurs   Poäng
Biologi 1   100
Fysik 1a   150
Kemi 1   100
Moderna språk   100
Totalt 450
Språk som erbjuds vid Norra Real är:
Franska 1-5
Spanska 1-5
Tyska 1-5
Italienska 1-2
Ryska 1-2
   
     
Inriktning Naturvetenskap
Ämne Kurs   Poäng
Biologi 2   100
Fysik 2   100
Kemi 2   100
Matematik 4   100
Totalt 400
     
Programfördjupning (skolans val)
Ämne Kurs   Poäng
Geografi 1   100
Hållbart samhälle - Politik och hållbar utveckling   100
Totalt 200
     
Individuellt val (elevens val) 200
     
Summa 2500

 

För mer information är du välkommen att kontakta:

Rolf Klint - Utvecklingsledare MI
 
Göran Dessen - Lärare på profilen
Marianne Carlsson - Studie- och yrkesvägledare
E-post: marianne.joy.carlsson@edu.stockholm.se
Telefon: 076-123 23 26
 
Fredrik Skog - Rektor
E-post: fredrik.skog@edu.stockholm.se
Telefon: 076-129 46 43
 

Antagningspoäng

Ansökningskod: NANAT000MIL-NR

Dela: