Kurator

Josef Elveskog
josef.elveskog@edu.stockholm.se
076-129 34 99

Fonder och stipendier

Tips på aktuella stipendier och fonder att söka:
Här följer en sammanställning av sökbara stipendiefonder för gymnasieelever i Stockholms gymnasieskolor. Samtliga stipendiefonder har olika ändamål. Flertalet kräver en besvärlig ekonomisk situation samt goda studieresultat. Läs anvisningarna noggrant och fyll i ansökan fullständigt. Ang. personbevis och taxerad inkomst gå in på www.skatteverket.se
Behöver du hjälp med ansökan eller en underskrift av kurator. Är du välkommen att kontakta mig.

Anders Otto Svärds & Ulrika Eklunds stiftelser

Bidrag till studiebegåvade ungdomar av bägge kön som studerar vid gymnasieskolor i Stockholms län (ej Norrtälje, Södertälje eller Nynäshamn) Bidrag lämnas till en och samma person högst två gånger. Ansökan ska insändas före ¼ åk,1,2 och 3, 1/10 åk:2 och 3

Ansökningsblankett www.swärdeklund.se 

Anna Whitlocks Minnesfond

Gymnasieelever med goda studieresultat ska skriva ett personligt brev och komplettera med betyg och rekommendationsbrev från mentor. Skicka till Anna Whitlocks minnesfond C/O
Handelsbanken, stiftelsetjänst, 106 70 Stockholm.

Ansökan ska vara inne senast 1/3, 1/9. Postgymnasiala studier utomlands, gå in för info.
www.whitlocks.se

Axel och Sofia Alms stiftelse

Axel och Sofia Alms stiftelse ansökan finns nu på deras hemsida. Kan sökas av behövande unga som studerar vid gymnasium. Ansökningshandlingar finner du på www.almsstiftelse.org

Ska vara inskickad senast 15/10

Folke Bernadottes Minnesfond

Stipendier delas ut för att möjliggöra bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden för organisationer och enskilda personer i andra länder. Gärna utbyteselever, inbjudna av annan organisation. Ansökningstider och ansökningshandlingar www.folkebernadottesminnesfond.se

Gålö stipendium

Du ska vara folkbokförd i Stockholms län (ej Norrtälje, Södertälje eller Nynäshamn)
Maximal föräldrainkomst för sammanboende föräldrar 450. 000 kr. och för särboende föräldrar 500.000 kr. Du ska ha goda studieresultat. Ansökan som ska vara inskickad senast 30/1 gör du digitalt www.galostiftelsen.se

Stipendier för studieresor. www.galostiftelsen.se

Landsfiskal Pontus Nohre och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse

Ändamål: Ekonomisk hjälp till den som bedriver studier på gymnasienivå med goda vitsord.
Ansökningsformulär www.pontusnohresstiftelse.se
Ansökan ska insändas under tiden 1-20 juni.

Olga och Gösta Olanders Minnesfond

Unga lovande flickor och pojkar som bedriver idrott har bra studieresultat och är en bra vän i bekantskapskretsen. Kan söka detta stipendium. Ansökan: skall göras personligen av den som söker, senast 31 augusti, Stig Hedlund, Uckerö 6320, 74294 Östhammar, tel. 0173-511 444

Ragnhild Frykbergs minnesfond

Personligt brev. Bifoga: personbevis och betygskopior. Även utlandsstudier.
Sista ansökningsdatum: Ansökan ska skickas in endast under oktober månad. www.rfrykbergstiftelse.com

Stiftelsen Gustav och Ida Unmans donationsfond

Stipendier delas ut till gymnasieelever i Stockholms län. Sökande ska ha goda studieresultat
Och vara i behov av ekonomiskt bidrag. Sista ansökningsdag 18/2

Ansökningsformulär www.unmanfonden.se

Stiftelsen Tomta Barnhem

Stipendier för ungdomar under 22 år. Ansökan ska vara fonden tillhanda senast 15/3 och 15/10. Ansökan finner du www.stiftelsemedel.se/stiftelsen-tomta-barnhem eller så googlar du på tomta barnhem

Stockholms stads stipendier och fonder

Information ang. ett flertal stipendier/fonder www.stockholm.se/stiftelser
Ansökan ska vara inskickad före 8/2

Dela:
Kategorier: