Elevhälsans medicinska insats

Vi heter Carina de Wendel och Annika Allbrand och är skolsköterskor Norra Real. Vårt uppdrag är att framförallt jobba förebyggande och följa din hälsa och utveckling under din skoltid. Till oss är du välkommen med frågor och funderingar som kan handla om din fysiska eller psykiska hälsa. Det kan handla om stress, sömnsvårigheter, livsstilsfrågor och allt som kan påverka din hälsa och skolsituation.

Skolsköterska: Annika Allbrand
Telefon: 076-12 323 25
E-post: annika.allbrand@edu.stockholm.se
Alla naturklasser utom Miljöklasserna

Skolsköterska: Carina de Wendel
Telefon: 076-12 323 35
E-post: carina.de.wendel@edu.stockholm.se
Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet - profil Miljö

Skolläkare: Tove Cederwall
Tid beställer du via skolsköterskan

 

Hälsosamtal

Under ditt första läsår kommer du att kallas till ett hälsosamtal. Inför hälsosamtalet får du fylla i en digital hälsoenkät som handlar om din fysiska och psykiska hälsa. Hälsoprofilen ligger bl.a. till grund för hälsosamtalet.

Vaccinationer

Vi erbjuder komplettering av vaccinationer enligt det Svenska Barn Vaccinationsprogrammet.

 

Har ni funderat på att sluta röka/snusa?

Ladda ner UMO´s nya app Fimpaaa.
Har ni några frågor kontakta gärna elevhälsan.

Skolmiljö

Vi vill gärna samarbeta med elever, föräldrar och annan personal på skolan för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt, särskilt för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder som på något sätt påverkar skolsituationen.

Försäkring

Du är försäkrad för olycksfall genom skolans försorg.

Blanketter

finns hos skolsköterskan och på expeditionen eller kan du printa ut den själv.

 

Dela:
Kategorier: