Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska: Annika Allbrand
Telefon: 076-12 323 25
E-post: annika.allbrand@edu.stockholm.se
Alla naturklasser utom Miljöklasserna

Skolsköterska: Carina de Wendel
Telefon: 076-12 323 35
E-post: carina.de.wendel@edu.stockholm.se
Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet - profil Miljö

Skolläkare: Tove Cederwall
Tid beställer du via skolsköterskan

Skolhälsovårdens uppgift

Är att följa din hälsa och att förebygga ohälsa.
En del enklare sjukvård kan vi hjälpa till med på mottagningen, vi kan även föreslå eller remittera dig till lämplig sjukvårdsinstans.
Föräldrar är givetvis välkomna att kontakta oss.

Rutiner angående specialkost

  • Alla elever i samtliga årskurser ska lämna in en ny ansökan vid starten av nytt läsår med kopia på läkarintyg (i de fallen det krävs enl blanketten)
  • Blanketten med läkarintyget lämnas till skolsköterskan på NR
  • Entreprenören får blanketten av skolhälsan efter att de tagit del av det samt signerat att de gjort det.
  • Entreprenören makulerar alla dokument i slutet av varje läsår på samtliga elever (pga att kunna garantera att man följer nya GDPR)

Ansökan om specialkost
Stockholms stads hantering av medicinsk specialkost
Skolmatsalen

Har ni funderat på att sluta röka/snusa?

Ladda ner UMO´s nya app Fimpaaa.
Har ni några frågor kontakta gärna elevhälsan.

Skolmiljö

Vi vill gärna samarbeta med elever, föräldrar och annan personal på skolan för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt, särskilt för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder som på något sätt påverkar skolsituationen.

Hälsosamtal

Under ditt första läsår kommer du att kallas till ett enskilt hälsosamtal om din hälsa och livsstil.

Tystnadsplikt

Vi har lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får föra vidare sådant du anförtrott oss. Vi har som alla andra vuxna anmälningsskyldighet om vi får kännedom om att du utsätts för våld, övergrepp eller på annat sätt far illa.

Sjukfrånvaro

Blir du sjuk under dagen kan du få hjälp med en bedömning och föra in giltig frånvaro. Det gäller vid personlig kontakt samma dag.

Försäkring

Du är försäkrad för olycksfall genom skolans försorg.

Blanketter

finns hos skolsköterskan och på expeditionen eller kan du printa ut den själv.

 

Dela:
Kategorier: