Handlingsplaner/strategier

Verksamhetsplan 2020, Verksamhetsberättelse VB 2019, Norra Reals plan mot diskriminering och kränkande behandling, Handlingsplan vid droghantering och droganvändning, Policy mot fusk

Verksamhetsplan 2020 för Norra Real 1 och 2 - Rektor Fredrik Skog, Rektor Maria Sellberg

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Norra Real 1 och 2 -  Rektor Fredrik Skog, Rektor Maria Sellberg

Norra Reals plan mot diskriminering och kränkande behandling - Verksamhetsformer som omfattas av planen: Norra Real 1 och Norra Real 2
Läsår: 2018/19

Handlingsplan vid droghantering och droganvändning

Policy mot fusk - Denna policy finns för att förebygga och förhindra att fusk äger rum. Den tydliggör också vilka konsekvenser konstaterat fusk kan få för enskilda elever.

Dela: