Norra Reals Föräldraförening

Norra Reals Föräldraförening är en intresseförening för skolans föräldrar och en samarbetspartner för skolans övriga aktörer: elever och personal.

Medlemsavgiften är 250 kr/läsår eller 700 kr för tre år
Swichnr till NRFF är 1231951888
PG: 11 69 51 - 5
Glöm ej att skriva elevens namn och klass

Dokument

Årsredovisning för Föräldraföreningen Norra Real 2018-07-01 - 2019-06-30 (pdf)

Årsmötesprotokoll Föräldraföreningen 2018 (pdf)
Protokoll från årsmöte med Föräldraföreningen Norra Real den 18 oktober 2018

Årsredovisning för Föräldraföreningen Norra Real 2017-07-01 - 2018-06-30 (pdf)

Årsmötesprotokoll Föräldraföreningen 2017 (pdf)
Protokoll från årsmöte med Föräldraföreningen Norra Real den 11 oktober 2017

Årsredovisning för Föräldraföreningen Norra Real 2016-07-01 - 2017-06-30 (pdf)

Stadgar för Norra Reals Föräldraförening 2016 (pdf)

Föreningens ändamål

Norra Reals Föräldraförening är en intresseförening för skolans föräldrar och en samarbetspartner för skolans övriga aktörer: elever och personal. Föräldraföreningens mål är att vår verksamhet skall komma så många elever som möjligt till del. Den huvudsakliga uppgiften är att ordna den årliga studentlunchen för alla treor på utspringsdagen. 

De senaste åren har vi givit ekonomiskt stöd till olika arrangemang på skolan som t ex läroverksfejden.

Vem/hur finansieras detta? Det är Du som förälder som gör detta möjligt genom att betala medlemsavgiften på 250 kronor/läsår samt hjälpa till vid bland annat studentlunchen. Utan Ditt engagemang skulle vi inte kunna genomföra detta. 

 

Dukade bord till studentlunch

Studentlunch

Som avslutning för den slit och skoj som åren på Norra Real oftast innebär för våra ungdomar, anordnar skolan av tradition en gemensam lunch på "utspringsdagen".

Skolan står för maten och lokalen, elever från årskurs 1 och 2 serverar och föräldraföreningen sköter resten: Vi planerar, beställer, dukar, pyntar och städar. Det är ett hårt arbete men mycket uppskattat!

Självfallet är det de yngre årskursernas föräldrar som huvudsakligen står för detta eftersom studenternas föräldrar har fullt upp ändå.

 

Styrelsen för Föräldraföreningen

Norra Real läsåret 2019-2020

Föreningens e-mail: foraldraforeningnorra@gmail.com

Ordförande:
Fredrik Attebrant

Sekreterare:
Lisa Norström

Kassör:
T.v. Karin Rehn

Vice Ordförande:
Ursula Groth

Ledamöter:
Carita Holmlund Stavrou
Eva Nelson
Jeanette Hultin
Malin Nordström
Maria Strömgård
Roseana Nieminen

Revisor:
Eva Wickenberg

Dela: