Elevkåren

 

Information till åk 1

 

Stadgar för Norra Reals Elevkår
Årsmötesprotokoll den 12–13 februari 2018

 

Elevkårens styrelse 2019/2020

Elevkåren är en fristående förening för skolans elever med syftet att bidra till en mer givande skolgång.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Maila norraselevkar@gmail.com

 

Ordförande: Jonatan Lamy
ordforande@norraselevkar.se
070-433 07 87

Vice ordförande: Lina Ingstrand
vice@norraselevkar.se
076-403 60 99

Administrativ chef: Miriam Hellberg-Pennström
ac@norraselevkar.se
070-755 86 99

Finansansvarig: Michael Birtman
finans@norraselevkar.se
070-492 63 81

PR-ansvarig: Hannah Sörenson-Ibáñez
pr@norraselevkar.se
076-093 13 27

Traditionsansvarig: Emelie Jin
tradition@norraselevkar.se
070-727 00 81

SAGA-ansvarig: Alfrida Axi
saga@norraselevkar.se
072-200 80 63

Påverkansansvarig: Hampus Willberg
paverkans@norraselevkar.se
070-790 65 43

Föreningsansvarig: Peter Hall
forening@norraselevkar.se
072-341 46 70

Medlemsansvarig: Jonathan Sinita
medlem@norraselevkar.se
070-787 33 43

 

Dela: