Kursbeskrivningar

.

Kursbeskrivningar inför läsår 20/21

Datakurser
Ekonomi
Estetiska kurser

Humaniora och samhällskunskap
Idrott
Matematik
Naturvetenskap
Språk

Svenska

* = inställd pga för få ansökningar

Kursnamn Kurskod Poäng Förkunskaper Anmärkning
Datakurser        
Programmering 1 PRRPRR01 100    
         
Ekonomi        
Entreprenörskap ENTENR0 100    
         
Estetiska kurser        
Bild BILBIL0 100    
Ensemble 1 MUSENS01 100    
Fotografisk bild 1 FOTFOT01 100    
Körsång 1* MUSKÖS01 100    
         
Humaniora och Samhällskunskap    
Historia 2a* HISHIS02a 50/50   Endast NA
Kommunikation* PEDKOU0 100    
Psykologi 1 / 
Psykologi 2a 
PSKPSY01/
02a
50/50   Endast NA
Psykologi 2a / Psykologi 2b PSKPSY02a/
02b
50/50   Endast SA, HU
         
Idrott         
Idrott och hälsa 2 IDRIDR02 100 Idrott och hälsa 1  
         
Matematik        
Matematik 3b MATMAT03b 100 Matematik 2b Endast HU och SA
Matematik 5 MATMAT05 100 Matematik 4 Endast NFO, NMI
Matematik – specialisering
Matematisk cirkel*
MATMAT0S3 100 Matematik 4 Endast NA, 
Undervisning på KTH, eftermiddagstid
Matematik – specialisering
Matematik, linjära avbildningar
i och utanför matematiken
MATMAT024 100 Matematik 4 Endast NA,  Undervisning på KTH, eftermiddagstid
         
Naturvetenskap        
Naturkunskap 2 NAKNAK02 100 Naturkunskap 1b Endast HU och SA
Fysik 3 FYSFYS03 100 Läst eller läser Fysik2 Endast NA
         
Språk        
Engelska 7 ENGENG07 100 Engelska 6  
Franska 1 MODFRE01 100    
Franska 2  MODFRE02 100 Franska 1  
Franska 3 MODFRE03 100 Franska 2  
Franska 4 MODFRE04 100 Franska 3  
Franska 5* MODFRE05 100 Franska 4  
Italienska 1 MODITA01 100    
Italienska 2 MODITA02 100 Italienska 1  
Latin – språk och kultur 1* LATLAT01 100    
Ryska 1 MODRUS01 100    
Ryska 2 MODRUS02 100 Ryska 1  
Spanska 1 MODSPA01 100    
Spanska 2 MODSPA02 100 Spanska 1  
Spanska 3 MODSPA03 100 Spanska 2  
Spanska 4 MODSPA04 100 Spanska 3  
Spanska 5  MODSPA05 100 Spanska 4  
Tyska 1 MODGER01 100    
Tyska 2 MODGER02 100 Tyska 1  
Tyska 3 MODGER03 100 Tyska 2  
Tyska 4 MODGER04 100 Tyska 3  
Tyska 5* MODGER05 100 Tyska 4  
         
Svenska        
Retorik  SVERET0 100    
Skrivande SVESKR0 100    

 

Dela: