Norra Real för 100 år sedan

Skrivet, insamlat och författat av Patrick Lönnberg, f.d. lärare på Norra Real

 


Stockholms Högre Realläroverks första hemvist 1876. Adressen var Götgatan 1, alltså södra stadshusets baksida. Byggnaden är ritad av Nicodemus Tessin d ä och uppförd under 1600-talets senare hälft. Gården mellan flyglarna kallas Ryssgården efter den handelsverksamhet ryssar bedrev här på 1600-talet och betraktades som rysk egendom. Efter kriget vid Narva var det impopuärt att vara ryss i Stockholm så man spärrade in ryssarna i de fängelsehålor, som fanns i byggnaden. Under Realläroverkets tid hade den den ryska verksamheten ersatts av bl.a. punschtillverkning, vilket medförde vissa olägenheter för undervisningen. 

 


Norra Real 1894. Lägg märke till gymnastikhuset med flygeln mot fotbollsplan. I den fanns omklädnngsrum, två duschar med varmvatten, en med kallt vatten, ett rum för gymnastikläraren samt ett vapenrum för förvaring av sablar och floretter. 

 


Enligt uppgift är bilden tagen 1890

 


Gymnastiksalen 1896. Notera att Hallen hade omklädningsrum i en utbyggnad mot fotbollsplan. De nuvarande omklädningsrummen är en senare tillbyggnad.Värmekaminerna i hörnen av hallen eldades inte utan värmdes med varmvatten från huvudbyggnaden.. Jag undrar vem bysten på väggen längst bak föreställer?

 


Bönsalen 1916. Notera att bänkarna ser ut som de gör på än idag på Södra Latin.

 


Kollegierummet 1916. Avfotograferat från en skolkatalog. Mannen till vänster går på lärarutbildning och därför - gissar jag - sitter han inte vid det stora bordet. Lärarkandidater kallades "doggar"

 


Musiksalen 1916. Avfotograferat från en skolkatalog.

 


Ritsalen Exakt årtal är okänt, men den ser ut på detta sätt det första decenniet på 1900-talet. De argandska gaslamporna byttes dock ut mot elektrisk belysning 1906

 


Kemikum 1916. Avfotograferat från en skolkatalog. Kemikum är det som var det som är A34 idag. Fjärdevåningen var vind.

 


Fysiken hade laborationsmateriel i det som idag är A3-korridoren. Avfotograferat från 1916 års skolkatalog.

 


1916. Avfotograferat från skolkatalog.

 


En trappa upp. Bilden antas ha tagits 1896

 


Rektorsexpeditionen 1916. Avfotograferat från skolkatalog. Rektorsexpeditionen fanns där expeditionen finns idag. Det är Carl Svedelius som sitter på sin plats.

 


Biologiförråden 1916 i det som idag är biblliotek. Avfotograferat från skolkatalog. Norra Real hade stora samlingar, inte minst herbarier. Det är bara Naturhistoriska muséet hade större herbariesamlingar. Enligt uppgift slängdes de på 60-talet av en skolledning som inte förstod sig på värdet av den.

 


"Unga män med förhoppningsingivande anlag", 1896. Jag saknar promenadkäppen hos dagens studenter.

 


Skolsal 1896. Vilken vet jag inte. I taket hänger två Siemens "regenerator-gaslampor". Vid byggandet övervägde man elektrisk belysning, men fann det för dyrt. Dock var gaslamporna ett irritationsmoment från början på så sätt att de var dyrare i drift en beräknat och att de alstrade för mycket värme. Först 1905 fick man elektrisk belysning. Det var s.k. nernstlampor, som inte hade en vanlig glödtråd utan en en keramisk stav av metalloxider. För att tända den måste den först värmas upp med ett inbyggt värmeelement. År 1910 byttes de ut mot lätthanterliga gasfylllda Osramlampor 

 


Militärövning 1895 eller 96 med elever från Realläroverket. På den här tiden var sådana här vapenövningar obligatoriska och fäktning som obligatorisk del av gymnastikundervisningen togs bort först 1928. Fosterlandet krävde det.

 


Klassrummet där Jimmy Eriksson och Joppe Pöljö nu har sitt arbetsrum (?). I bakgrunden ser vi Oskar Björcks tavla "Vadstena slott", som prins Eugen skänkte till Norra Real och som numera hänger i Linköpins slott. Tavlan skall ha varit skadad av bl.a "Doffe" - en lärare -som hade för vana att kasta kritor på lärjungarna längst bak och stundom missade och träffade tavlan istället. Bilden tagen 1905.

 


Tandkliniken 1924

 


En av de nya kemilaborationsalarna 1924

 


Biologisamlingarna 1924, Skelettet sägs vara en kvarleva av en sömmerska i Paris och finns fortfarande kvar - i skadat tillstånd - i biologins förrådsrum.

 


Kemisal 1924

 


Kemins preprum 1924

 


Biologikorridoren 1924

 


Kartrummet 1924 i nuvarande B32

 


Fysiksalen 1924 i nuvarande A32

 


Biologins lärarrum 1924. Lite mindre trångt än idag.

 


Skridskobana på bollplan 1906. Den långa träbyggnaden i bakgrunden är afträdet. 

 


Fysikum, 1924, har tagit över kemikum i A34

 


Biologisal 1924

 


Den partiella solförmörkelsen 1921. På takterrassen kunde ett teleskop riggas på ett par bord av järn. Lägg märke till pojakrna realmössa med R-emblemet.

 


Norra Real var mycket framgångsrikt i många idrotter, främst skytte och orientering, men också t.ex gymnastik. Den här gruppen, Norra Reals frivilliga gymnastikavdelning, vann en större tävling 1921. Priset, vikingaskeppet, finns fortfarande i kollegierummet.

 


Dricksfontänen utanför gymnastikhuset installerades 1907

 


Skyttepaviljongen vid Täskängen fanns 1867 någonstans vid nuvarande vägkorsningen Roslgasgatan/Rehnsgatan intill Norra Real (Ny Illustrerad Tidning 1867). År 1667 fanns Roslgastulls tullport på platsen där Norra Real finns idag. Den flyttades till Brunnsviken på 1700-talet.

 

Dela: