Norra Realarnas Förening

En förening för samhörighet med Norra Real

NRF är en stöd- och kamratförening för elever och lärare som studerat eller undervisat vid Norra Real. NRF:s uppgift är att stärka samhörigheten mellan skolans nuvarande och tidigare elever och lärare. Verksamheten leds av en styrelse med representanter för tidigare norra realare, skolledning, lärare och elever. Samarbete äger även rum med Föräldraföreningen. NRF bildades 1937 och har fn c:a 700 medlemmar.

NRF:s årsmöten och sammankomster

Under april månad varje år håller NRF årsmöte i Norra Real. Årsmötet 2017 ägde rum den 5 april. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar gick rektor Fredrik Skog igenom några viktiga skolfrågor. Föreningens sekreterare Bengt Brodin talade om de hågkomster från Norra Real som Sigfrid Siwertz, Lars Gyllensten och Leif GW Persson skrivit om. Skolans elevkör medverkade också. Efter programmet i aulan samlades deltagarna till en gemensam måltid med god mat och hög stämning.

Varje år, i regel under maj månad, inbjuds alla 50- och 60- årsstudenter som kan nås samt de 30-, 40-, och 70- årsstudenter som är medlemmar i NRF till en sammankomst i Norra Real med sång och musik av skolans elever, aktuell information om arbetet i skolan idag m.m.

Årsmötet 2018 äger rum torsdagen den 12 april.

Studentsammankomsten 2017 ägde rum fredagen den 12 maj. 117 jubilarer hade infunnit sig. Rektor Maria Sellberg  presenterade verksamheten vid skolan.  Kristina Bondeson (som är förstelärare i matematik) höll ett intressant anförande om matematikundervisningens utveckling. Hon visade på hur läroplanen utvecklats under åren, gav exempel på några typer av tal och visade också på nya pedagogiska grepp i matematikundervisningen. Eleven Catrin Borggrim  spelade piano och skolans elevkör under ledning av musikläraren Maria Carlman medverkade också. Sammankomsten avslutades med kaffe i lärarrummet och en rundvandring i skolan. 

Studentsammankomsten 2018 äger rum fredagen den 25 maj.

Föredrag i Norra Real

I samverkan med skolledningen inbjuds varje läsår en föredragshållare --- en tidigare norra realare --- att hålla föredrag i skolans aula för elever och lärare i något aktuellt naturvetenskapligt eller humanistiskt ämne. NRF:s medlemmar inbjuds till dessa föredrag.

2017 års föredrag ägde rum måndagen den 20 februari. Föreläsare var fil dr Ylva S. Sjöstrand (student vid Norra Real 1994). Hon är ekonomisk historiker verksam bl a vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet.  Hon disputerade 2014 med avhandlingen ”Stadens sopor” för vilken hon 2015 fick det prestigefyllda Cliopriset. Ämnet för föreläsningen är ”Vart tar soporna vägen?  Sophanteringen i Stockholm under 100 år.”

Föredraget 2016 ägde rum den 22 februari. Föredragshållare var Magnus Silfverhielm. Han tog studenten i Norra Real 1964 och är professor vid Linnéuniversitet i design, inriktning hållbar utveckling. Han är utbildad på Konstfack samt KTH, Arkitektur.  Titeln på föredraget var Med Norra Real som inspiration för hållbar skönhet i framtidens  arkitektur. Föredraget var en utveckling av anförandet vid skolbyggnadens 125-årsjubileum i september 2015.

Föredraget 2018 äger rum måndagen den 19 februari kl 12.00-13.00. Föreläsare är Jens Odlander som kommer att tala om ”Vad gör en diplomat? Livet och arbetet”.Jens Odlander är student på Norra Real 1982 och har tidigare balnd annat varit ambassadör i Sudan, Somalia och Etiopien och generalkonsul i Istanbul. I dag är han utrikespolitisk rådgivare till statsminister Stefan Löfven. Författare till två böcker.

Skrifter om Norra Real

NRF har utgivit matriklar med biografiska uppgifter om lärare och elever samt --- vid Norra Reals 100-årsjubileum 1976 --- boken Norra Real 100 år och en bildkavalkad om norra realarna under 100 år.

NRF:s resestipendier

Under läsåret 2017/18 delas inga resestipendier ut.

Norra Reals orgel

NRF har i flera år finansiellt och på andra sätt bidragit till upprustningen av orgeln i aulan. Orgel kommer allt mer till användning, bl.a. genom det intresse för orgeln och elevmusiken i allmänhet som visas av 2013 års orgelstipendiat Viktor Ekekrantz.

NRF:s orgelstipendier

Under läsåret 2017/18 delas inga orgelstipendier ut.

Övrig verksamhet

NRF engagerade sig djupt i den framgångsrika kampanjen på 1980-talet för Norra Reals bevarande som ungdomsgymnasium.

Genom NRF:s försorg har elever och lärare årligen fått möjlighet att närvara vid Nobelprisutdelningen och vid Ingenjörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst.

Att bli medlem i NRF

För dem som vill bevara kontakten med vår skola står medlemskap i NRF alltid öppet.

Avgifter

Årsavgift för äldre medlem 100 kr
5-årsavgift för yngre medlem som ger medlemskap under 5 år fr.o.m. examensåret 100 kr
Ständigt medlemskap 1000 kr

Avgiften inbetalas på NRF:s postgirokonto 15 23 26 - 5
Tag gärna kontakt med någon styrelseledamot i NRF!

Kontaktpersoner

Ordförande
Thomas Eckered
Telefon 070-588 41 06
 
Sekreterare
Bengt Brodin
Telefon 070-733 01 14
 
Elevrepresentant
Siri Örnéus
Telefon 076-789 33 33
   
  E-post: nrf@telia.com

Norra Realarnas förening
Styrelsen

 

Norra Realarnas Förenings resestipendier
Norra Realarnas Förenings orgelstipendier

Norra Realarnas Förening (NRF), stiftad 1937, utdelar resestipendier avsedda till kostnader för resor med anknytning till en elevs studier.

Norra Realarnas Förening utdelar sedan 2008 även orgelstipendier, avsedda att stimulera elever till orgelspel och att få elever som kan spela på skolans nyrenoverade orgel.

Under läsåret 2017/18 delas inga stipendier ut.

Dela: