Kuben- Likhet inför lagen


Kuben anländer till Norra Real. Den väger 500 kg.

Projektet ”varje människa kan göra skillnad” handlar om mänskliga rättigheter och omatt lära sig om varje människas ansvar att ta ställning för medmänsklighet. Det tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass.

Syftet med projektet Varje människa kan göra skillnad är att skapa ett kunskapslyft kring frågor om mänskliga rättigheter, civilkurage och medmänsklighet och framför allt, bidra till att elever vågar göra skillnad. Bakom projektet står Friends och Raoul Wallenberg Academy.

Vi kommer tillsammans med eleverna i  några klasser på samhällsprogrammet, det humanistiska programmet samt natur med inriktning miljö  att diskutera, upptäcka och undersöka de mänskliga rättigheterna, civilkurage och medmänsklighet.

Kuben kommer att användas som en plats, ett utställningsrum, där eleverna får gestalta sitt arbete. Kuben har en specifik mänsklig rättighet skriven på utsidan och vi på Norra Real har fått rättigheten ” Likhet inför lagen”

Den 11/12 kom kuben till oss på Norra Real och står nu placerad på skolgården. Kuberna ställs ut i Stockholm under Raoul Wallenbergdagen 27 augusti 2015.

De lärare som är involverade i projektet är Susanne Forss, Malin Ahlgren och Malin Englund Levander.

Dela: