Ungdomsparlament 151116

Klasserna i åk 1 på samhällsvetenskapligt och humanistiskt program deltar i Stockholms stads Ungdomsparlment. Under hösten har de fått skriva motioner i frågor som berör ämnen som hälsa, bostäder, arbetsmarknad, hemlöshet och utbildning i Stockholm. Efter dagens plenarsession kommer arbetet föras vidare i ett centralt utskottsarbete tillsammans med elever från ett tjugotal skolor i Stockholm och efter det kommer förslagen att förankras hos Stockholms stads politiker. 

 
Rösträkning

 

Dela: