Norra Realarnas Förenings föreläsning åk 3, 20 feb 12.30-13.30

Nu är det snart dags för Norra Realarnas Förenings traditionsenliga föreläsning för våra avgångsklasser.

I år inträffar detta måndag 20 februari 12.30-13.30 i aulan (jfr kalendariet) och vi har brutit i schemat för hela åk 3.

Årets föreläsare är fil dr Ylva S. Sjöstrand (student vid Norra Real 1994).  Hon är ekonomisk historiker verksam bl a vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet.  Hon disputerade 2014 med avhandlingen ”Stadens sopor” för vilken hon 2015 fick det prestigefyllda Cliopriset. Ämnet för föreläsningen är ”Vart tar soporna vägen?  Sophanteringen i Stockholm under 100 år.”

Föreläsningen är obligatorisk för åk 3. Övriga intresserade som är lektionsfria är dock hjärtligt välkomna under förutsättning att man kommer i tid, sitter kvar till föreläsningens slut och stänger ner störande sidokommunikation.

Vi stänger dörrarna till aulan 12.30.

Med vänlig hälsning
Maria Sellberg 

Dela: