Inbjudan till föreläsning för föräldrar

Ungdomars psykiska (o)hälsa och vad du som förälder och barn kan ha nytta av att veta

När och var: Torsdag 21 mars kl. 18.00 – 19.30. Aulan Norra Real.

Höga ambitioner och trycket att ständigt prestera kan ge mycket stress och ångestkänslor. Norra Real är en skola med högpresterande elever och stressrelaterade problem som utmattning blir allt vanligare i vår skola såväl som i de flesta andra gymnasieskolor. Vår nutida livsstil leder till att vi glömmer den viktiga balansen mellan aktivitet och vila. Därtill kommer den skolrelaterade stressen och många andra orsaker till stigande ohälsa hos våra elever.

Vi vill bjuda in både föräldrar och elever till en föreläsning om temat torsdagen den 21 mars, 2019, kl. 18 – 19.30 i Norra Reals aula.

Det krävs mer än en föreläsning för att ändra en stressig livsstil men vi hoppas denna kväll ger positiva idéer och tankar om hur man kan bekämpa stressrelaterade problem och öka välbefinnandet.

Föredragshållare:
Sara Widén, legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Hon driver företaget ABC-psykologi och behandlar vuxna, barn och ungdomar individuellt och i grupp.
Sara arbetar även på Karolinska Institutet med undervisning och handledning av blivande psykologer och fysioterapeuter.

När och var: Torsdag 21 mars kl. 18.00 – 19.30. Aulan Norra Real.

Ingen anmälan krävs.
Varmt välkomna!
Norra Reals Föräldraförening 

Ni har väl inte glömt att betala avgiften till Norra Reals Föräldraförening!
Plusgiro: 11 69 51 - 5 
Swish: 1231951888 
Uppge: Elevens namn och klass 
Betala: 250/år eller 700 för tre år

Dela: