Information till vårdnadshavare för elever i åk 1 höstterminen 2019

Brevet i pdf

Sedan många år arrangerar skolans elevkår en mycket uppskattad välkomstfest för elever i årskurs 1 någon gång under de första skolveckorna, oftast i mitten/slutet av september. I vardagligt tal går denna tillställning under benämningen ”insparksfest”.

Insparksfesten arrangeras av elevkåren på skolan, och är alltså inte ett av skolan arrangerat event. Men, den är ett trevligt och kul tillfälle för våra elever att knyta kontakter mellan program, klasser och årskurser. Varje år lägger också vår elevkårsstyrelse en ansenlig mängd tid på att finna en centralt belägen och attraktiv lokal för insparksfesten. Detta är (tyvärr) svårare och svårare från år till år, då majoriteten av de ställen som kan tillhandahålla tillräckligt stor lokal, väljer bort att hyra ut den till gymnasieelever.

Nu har vår elevkårsstyrelse bokat upp lokalen Slakthuset vid Globenområdet för höstens insparksfest, och arrangerar den tisdagen den 10 september, kl 21.00-01.00.

Av tradition läggs denna insparksfest efter det första föräldramötet, för att vi tydligt och i god tid ska kunna informera er vårdnadshavare om vad detta är för tillställning, ge er möjlighet att få kontaktuppgifter till vår elevkårsstyrelse, utbyta information och kontaktuppgifter med andra klassföräldrar etc. Nu sammanfaller dock föräldramöte i åk1 med ovan nämnda tillställning varför detta brev kan tjäna som kompletterande information.

Då tidigare års fester har varit lyckade, i lokal på stan’ med ordningsvakter på plats, haft inträdeskontroll, varit utan alkoholservering etc. har vi i skolledningen beslutat att tillåta information och biljettförsäljning i skolans lokaler. Biljettförsäljning kommer att äga rum dagtid under vecka 36 och eleverna köper biljett på raster/lunchtid eller efter sina lektioner. Det finns biljetter till alla elever i årskurs 1 och ingen elev tillåts eller ”behöver” olovligt frånvara från lektioner för att köpa biljett. Elevkåren sprider mycket av sin information om insparksfesten via sociala medier, bland annat på Instagram: norraselevkar

Från skolledningen vet vi utifrån tidigare års erfarenhet att vårdnadshavare ibland funderar över och arrangerar nedanstående alternativ sinsemellan;

  • Festen slutar ”sent” och det är vanlig vardag. Detta år är eventet planerat till en lokal nära Globen/Gullmarsplan. Några föräldrar – som bor nära varandra - brukar gå ihop och möta upp sina ungdomar och åka gemensamt hem.
  • En del föräldrar hämtar upp sin ungdom med bil och skjutsar om det är möjligt även hem någon – eller ett par – klasskamrater.
  • En del föräldrar betalar en taxi hem för sin ungdom – eller några ungdomar tillsammans som bor nära varandra.
  • En del föräldrar låter sin ungdom åka hem på egen hand, eller tillsammans med någon klasskamrat, med allmänna färdmedel.

Vi vill från skolledningens och elevkårens sida förtydliga att inga andra aktiviteter från skolan är planerade till kvällstid (efter kl 17.00) framöver och när vi i undantagsfall har aktiviteter efter den tidpunkten under ledning av skolans personal kommuniceras och syns detta i schema, kalendarium eller via särskild information som är tillgänglig på skolans webbplats. I samband med föräldramötet upprättas e-postlistor (efter godkännande av enskild) till vårdnadshavare så att klassens mentorer snabbt kan nå ut med information framöver. Har man frågor om insparksfesten kan man vända sig till elevkåren, vars kontaktuppgifter framgår på skolans webbplats.

Maria Sellberg Rektor
Fredrik Skog  Rektor
​Jonatan Lamy Elevkårens ordförande

Dela: