Regeringens klimatpolitik får underkänt

Klimatpolitiska rådet lämnar över sin rapport till regeringens representanter, näringsminister Ibrahim Baylan och klimatminister Isabella Lövin.

Rådet är kritisk till regeringens handlingsplan för att uppfylla klimatlagen (ett fossilfritt Sverige 2045). Det är inget fel på innehållet i handlingsplanen, men det saknas konkreta förslag på åtgärder som behöver sättas in för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. Efter seminariet diskuterar Johan Kuylenstierna (vice ordförande för Klimatpolitiska rådet) möjliga handlingsalternativ med Elin, Monica och Truls från Norra Reals miljöinriktning.

/Göran Dessen, lärare

Dela: