Skollunch

Stockholms Stad inventerar behovet av skollunch för gymnasieelever som har synnerliga skäl att få skollunch.

Vad som är synnerliga skäl avgörs från fall till fall, men det kan exempelvis vara ansträngd ekonomi, social utsatthet etc. Om Du upplever att Du har synnerliga skäl att få skollunch kontaktar Du snarast någon i skolans elevhälsoteam.

/Rektor

Dela: