Information angående skolstarten ht 2020 mal Covid-19

Under veckan kommer Utbildningsförvaltningen och Utbildningsnämnden att fatta diverse beslut och ge ut riktlinjer inför skolstarten i höst.

Rektor beslutar lokalt på sin skola vad som är tillämpligt och vad som är bästa lösningen för så många som möjligt, både elever och personal.
Under slutet av vecka 33 kommer vi lägga ut mer information här på webbplatsen om vad som kommer att gälla inledningsvis vid Norra Real.

Skolstarten för samtliga årskurser sker här på plats i huset enligt tidigare meddelade dagar och tider.

/Fredrik Skog, rektor

Dela:
Kategorier: