Prövning

Din individuella studieplan motsvarar normalt 2500 gymnasiepoäng fördelade på kurser om 50-150 poäng.

När kan du göra prövning?

Vi planerar lärarledd undervisning om minst 2180 timmar för alla program och inriktningar. Om du bytt skola, program eller inriktning eller saknar betygsunderlag från någon kurs kan du behöva genomgå en särskild prövning. Samråd med din mentor och studie- och yrkesvägledare Marianne Carlsson.

Tider för prövning

Vi genomför särskilda prövningar v.45-46 ht 2019 och v.17-18 vt. Innan prövningen utser vi en examinator som instruerar dig och förser dig med inläsningsmaterial och uppgifter samt genomför prövningen. Räkna med att inläsningen tar tid. Ansökan om prövning ska därför göras senast 20 september för ht 2019 och 14 februari för vt 2020. Blanketter för ansökan om prövning finns på expeditionen.

Avgifter 

Särskild prövning i en kurs du saknar för fullständig studieplan om 2500 poäng och vilken vi inte kunnat erbjuda dig undervisning i är normalt avgiftsfri. Detta gäller även prövningar på hel kurs där du erhållit betyget F vid Norra Real.

Din rektor avgör om du får göra prövning utöver vårt utbud av kurser, utöver de 2500 poäng vi planerar för dig eller istället för schemalagd undervisning. Sådan prövning är avgiftsbelagd.

Dela: