Till innehåll på sidan

Programlag

Vi har sex programlag

HU = Humanistiska programmet
SA = Samhällsvetenskapsprogrammet
MAFO = NA-naturvetenskap profil forskning och NA-naturvetenskap profil matematik
MI = NA-naturvetenskap profil miljö och Samhällsvetenskapsprogrammet profil miljö
NA = Naturvetenskapsprogrammet - naturvetenskap 
FLEX = Flexibelt lärande

Antal: 73