Programlag

Vi har sex programlag

HU = Humanistiska programmet
SA = Samhällsvetenskapsprogrammet
NAFO = NA-naturvetenskap A-klasser och NA-naturvetenskap profil forskning
NBMISA = NA-naturvetenskap B-klasser, NA-naturvetenskap profil miljö och Samhällsvetenskapsprogrammet profil miljö
NCMA = NA-naturvetenskap C-klasser och NA-naturvetenskap profil matematik
FLEX = Flexibelt lärande

Antal: 69