Programlag

Vi har fem programlag

SAHU = Samhällsvetenskapsprogrammet och Humanistiska programmet
NAFO = NA-naturvetenskap A-klasser och NA-naturvetenskap profil forskning
NBMI = NA-naturvetenskap B-klasser och NA-naturvetenskap profil miljö
NCMA = NA-naturvetenskap C-klasser och NA-naturvetenskap profil matematik
FLEX = Flexibelt lärande

Antal: 71